University of Oulu

Yhteisöllisyys esikaupunkien pientaloalueilla : sosiaalisen pääoman vaikutukset ja huomioiminen asuinalueen suunnittelussa

Saved in:
Author: Vuoristo, Miika1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 33.3 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201410071924
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Vuoristo, 2014
Publish Date: 2014-10-07
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kjisik, Hennu
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Koiso-Kanttila, Jouni
Kjisik, Hennu
Hentilä, Helka-Liisa
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Description:
Diplomityön tarkoituksena oli tutkia yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia suhteita pientaloasumisen näkökulmasta nykyaikaisessa esikaupunkiympäristössä. Tutkimus koostuu kolmesta osasta, joissa yhteisöllisyyttä tarkastellaan eri näkökulmista ja eri metodein. Ensimmäisessä osassa käsitellään keskeisen teoreettisen kirjallisuuden avulla kaupunkia sosiaalisena ja fyysisenä ympäristönä, tutkitaan sosiaalisten verkostojen rakenteita ja tarkastellaan sosiaalista pääomaa yhteisöllisyyden mittarina. Toisessa osassa esitellään kirjallisuuden ja esimerkkikohteiden avulla suunnitteluratkaisuja, joilla sosiaalista vuorovaikutusta voidaan asuinalueella lisätä. Ratkaisut muodostavat työkalupakin, jonka tarkoituksena on auttaa suunnittelijoita sosiaalisten näkökulmien huomioimisessa. Lopuksi teoriaa ja työkaluja havainnollistetaan Kangasalan Lamminrahkaan sijoittuvassa tapaustutkimuksessa. Työn perusteella voidaan todeta, että sosiaalisella pääomalla on merkittäviä yhteiskunnan, asuinyhteisöjen ja yksilöiden toimintaa ja hyvinvointia parantavia vaikutuksia. Suunnittelun tulisi kuitenkin aina tapahtua jokaisen asuinalueen omista lähtökohdista ja ottaa huomioon sosiaalisten verkkojen rakenteet nyky-yhteiskunnassa. Yhteisöelämä asuinalueilla perustuu useimmiten vahvojen ystävyyssuhteiden sijaan niin sanottuihin heikkoihin suhteisiin eli tuttuuteen. Koska yksilöillä on yhteisöllisyyden suhteen erilaisia tarpeita ja toiveita, tulisi tiiviiseen yhteisöllisyyteen pakottamisen sijaan kehittää eräänlaista ”huomaamatonta” yhteisöllisyyttä lisäämällä sattumanvaraisia, arkipäiväisiä kohtaamisia asukkaiden välillä. Näin yhteisöllisyydestä tulee asukkaille rasitteen sijaan mahdollisuus. Pientaloalueella asukkaiden liikkumista ja oleskelua yhteisissä ulkotiloissa voidaan lisätä kiinnittämällä huomiota tilojen hierarkiaan, sijoitteluun ja mitoitukseen sekä erilaisiin tiloja elävöittäviin toimintoihin. Tutkimus osoittaa yhteisöllisyyden kietoutuvan tiiviisti yhteen suunnittelun eri osa-alueiden ja vaiheiden kanssa, mikä edellyttää suunnittelijalta monipuolista ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Miika Vuoristo, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.