University of Oulu

Esiopetuksen liikuntakasvatus esiopetuksen opettajan oppaissa

Saved in:
Author: Ilmonen, Matilda1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201410101927
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Ilmonen, 2014
Publish Date: 2014-10-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karikoski, Hannele
Reviewer: Karikoski, Hannele
Loukkola, Niina
Description:
Tutkimuksen ongelmanasettelun lähtökohtana on ajatus siitä, kuinka tärkeää liikunta on lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle sekä paljon mediassa esillä ollut lasten liikkumattomuus ja liikalihavuus. Tavoitteena tutkimuksella on selvittää miten liikuntakasvatus näkyy esiopetuksen opettajan oppaissa. Tarkemmassa tarkastelussa ovat liikunnan määrä, liikunnan laatu, liikuntavälineet sekä liikuntaympäristöt. Tarkastelun kohteena on viisi esiopetuksen opettajan opasta eri julkaisijoilta: Lasten keskuksen Villi Veturi, Otavan Hauska matka Eskariin! ja Pikku Vipunen sekä Sanoma Pro:n Pikkumetsän esiopetus ja Kirjakujan Eskarimäki. Tutkimus toteutettiin pääsääntöisesti kvalitatiivisena sisällönanalyysinä, koska tarkoituksena oli etsiä hyvin monipuolisesti ja tarkasti kaikki liikuntakasvatukseen liittyvät tehtävät esiopetuksen opettajan oppaista. Aineiston analyysissä käytettiin hyväksi myös kvantitatiivista tutkimusotetta, jonka avulla saatiin tietoa esimerkiksi liikunnallisten tehtävien lukumäärästä tai erilaisten liikuntavälineiden määrällisestä käytöstä esiopetuksen opettajan oppaissa. Nämä tutkimusotteet täydensivät hyvin toisiaan ja niiden avulla tutkimuksen tulokset ovat luotettavampia. Tutkimuksen viitekehyksessä määritellään aluksi esiopetus sekä esiopetuksen sisältöalueet. Sen jälkeen perehdytään liikuntakasvatukseen esiopetuksessa, joka pohjautuu pääosin varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksiin, jonka on laatinut Nuoren Suomen kokoama varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmä (2005). Näiden suositusten pohjalta rakentuu esiopetuksen liikuntakasvatuksen viitekehys sekä esitellään tutkimuksen tulokset. Teoriaosuuden lopuksi esitellään esiopetuksen liikuntakasvatusta määrittäviä asiakirjoja, joiden avulla liikuntakasvatusta voidaan toteuttaa. Tutkimuksen tuloksissa tulee esille, että liikunnallisia tehtäviä löytyi esiopetuksen opettajan oppaista suhteellisen paljon. Hauska matka Eskariin opettajan opas sisälsi jopa 243 liikunnallista tehtävää, kun taas Kirjakujan Eskarimäki 74 liikunnallista tehtävää. Suurin osa opettajan oppaiden liikunnallisista tehtävistä sijaitsi liikunnan osa-alueissa, mutta osa tehtävistä oli integroitu muun muassa kielen- ja vuorovaikutuksen, matematiikan, musiikin tai ympäristö- ja luonnontiedon osa-alueisiin. Motoriset perustaidot eli tasapainotaidot, liikkumistaidot sekä käsittelytaidot, käytiin hyvin monipuolisesti läpi kaikissa oppaissa. Esimerkiksi juoksu, hyppy, heitto ja kiinniotto olivat kaikista eniten mainitut motoriset taidot kaikissa oppaissa yhteensä. Oppaiden liikunnallisissa tehtävissä harjoiteltiin myös kognitiivisia ja sosio-emotionaalisia taitoja. Näitä taitoja harjoiteltiin muun muassa leikeissä, joissa täytyi ottaa muut leikkijät huomioon, käytettiin eri aisteja tai ilmaistiin omia tunteita. Tutkimuksessa tuli myös ilmi, että esiopetuksen opettajan oppaat toivat monipuolisesti esille erilaisia liikuntaympäristöjä ja liikuntavälineitä. Liikuntaympäristöistä sisätilat (40 %) olivat kaikista eniten käytössä liikunnallisissa tehtävissä. Myös esimerkiksi liikuntasalissa (17 %), ulkotiloissa (15 %), päiväkodin piha-alueella (6 %) sekä jääkentällä (5 %) toteutettiin liikunnallisia tehtäviä. Erilaiset liikuntaympäristöt mahdollistavat motoristen taitojen monipuolisen harjoittelun ja eri ympäristöjen avulla liikuntatuokioista tulee mielekkäämpiä. Liikuntavälineistä eniten olivat käytössä musiikki ja soitin, pallot sekä erilaiset kuvat ja kortit. Erilaisten liikuntavälineiden avulla voidaan muun muassa pelata tai liikkua ja erilaisia liikuntavälineitä voidaan myös tehdä yhdessä lasten kanssa. Lasten omaehtoisen liikunnan kannalta täytyy kiinnittää huomiota monipuolisiin liikuntaympäristöihin sekä liikuntavälineisiin. Esiopetuksen opettajan oppaat sisälsivät erilaisia liikunnallisia tehtäviä monipuolisesti, joten niiden avulla voidaan toteuttaa suositusten mukaista liikuntakasvatusta. Liikunnan määrä, liikunnan laatu, liikuntaympäristöt ja liikuntavälineet tulivat hyvin esille eri opettajan oppaissa. Toiset oppaat olivat kattavampia kuin toiset, mutta kaikki tutkitut oppaat voivat olla esiopetuksen liikuntakasvatuksen suunnittelun perusta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Matilda Ilmonen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.