University of Oulu

Facebook kuluttajatuotelanseerauksessa

Saved in:
Author: Husa, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201410161942
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Husa, 2014
Publish Date: 2014-10-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Salo, Jari
Reviewer: Salo, Jari
Koivumäki, Timo
Description:
Tutkimuksen päämääränä on kuvata ja analysoida, millä tavoin yritys pystyy hyödyntämään sosiaalisen median erityispiirteitä uuden tuotteen lanseeraamisessa ja verkkonäkyvyyden kasvattamisessa. Tutkimuksessa tarkastellaan yrityksen tapaa viestiä sosiaalisessa mediassa, kuluttajien tapaa viestiä yritykseen päin sosiaalisen median avulla ja tapaa jolla kuluttajat vastaanottavat sosiaalisessa mediassa esiintyvää markkinointiviestintää. Tutkimuksella pyritään lisäämään ymmärrystä siitä, miten tätä tietoa voidaan hyödyntää yrityksen sosiaalisen median viestinnässä. Tutkimuksen empiirinen osio perustuu Iittalan ”Taika” astiasarjan lanseerauksen tutkimiseen. Taika sarjaan on vuoden 2014 aikana tuotu uusia lanseerauksia ja tutkimuksen yhtenä tavoitteena on tutkia vaikuttaako sosiaalisen median viestintä uusien tuotteiden osalta vanhojen, jo olemassa olevien tuotteiden myyntiin. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tapaustutkimuksena jota täydennettiin tuoteryhmien myyntiluvuilla väliltä 1.1.2014–1.6.2014 tutkittavassa yrityksessä. Tutkimukseen on haastateltu kahta, Facebook lanseerauksessa mukana ollutta työntekijää. Lisäksi empiirisiä havaintoja on tehty Fiskarsin monikanavamarkkinointimateriaalista, sekä Iittala Suomi Facebook sivuilta, väliltä 1.1.2014–1.6.2014. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta sosiaalisella medialla olleen vaikutusta asiakkaiden ostopäätökseen ja täten myös tiettyjen tuotteiden myyntilukuihin lanseerausvaiheessa. Markkinaorientaation kasvu tutkimuksen aikana sosiaalisessa mediassa on lisännyt teoreettisen viitekehyksen esittelemän mallin mukaan uusien tuotteiden toimivuutta markkinoilla. Sosiaalinen media on luonut uusia välineitä olla vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja täten uuden vaikutuskanavan asiakkaan ja yrityksen välille. Perinteisen median kautta tapahtuvaan yhdensuuntaiseen viestintään asiakkaan kanssa on saatu uusi ulottuvuus joka mahdollistaa uuden, vuorovaikutteisen tavan tuoda markkinointiviestejä asiakkaille. Tutkimus vahvistaa aikaisemmissa tutkimuksissa syntyneitä hypoteeseja sekä antaa tutkittavalle yritykselle ehdotuksia sosiaalisen median markkinoinnin tehostamiseen ja organisaation tehokkuuden kasvattamiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Husa, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.