University of Oulu

Maaseutumaisuus arvona ja elämäntapana kaupungin läheisellä maaseudulla

Saved in:
Author: Heikkinen, Ilona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Geography, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.9 MB)
Pages: 87
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201410171947
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Heikkinen, 2014
Publish Date: 2014-10-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kotavaara, Niina
Muilu, Toivo
Reviewer: Kotavaara, Niina
Muilu, Toivo
Description:
Tutkielmassa tarkastellaan maaseutumaisuutta arvona ja maaseutumaisuuden heijastumista kaupungin läheisellä asuinalueella asuvien elämäntapaan. Vaikka maaseutu on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana, vaikuttavat perinteisestä ydinmaaseudusta syntyneet idylliset mielikuvat tämän päivän maaseutukuvaamme. Tutkielman tavoitteena on selvittää, millä tavalla toistuvat mielikuvat maaseudusta näyttäytyvät kaupungin läheisellä maaseudulla asuvien elämäntavassa, ja mitä arvoja näihin mielikuviin liittyy. Toistuvat mielikuvat on poimittu eri tutkimuksista ja barometreistä. Tutkimuksessa kiinnitetään huomioita erityisesti luonnonläheisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Myönteisinä arvoina luonnonläheisyys ja yhteisöllisyys ovat osa maaseutuidylliä. Mielikuvien maaseutuidylliä peilataan maaseudun ja yhteiskunnan muutokseen ja modernisaatioteorioihin. Tutkielman aineistoina toimivat asukashaastattelut ja -kysely. Tutkimuskohteena on ollut kaupungin läheiseksi maaseuduksi luokiteltu Tupoksen asuinalue Limingan kunnassa. Kvalitatiivinen teemahaastattelu on analysoitu teemoittelun ja tyypittelyn avulla. Yksitoista asukashaastattelua on tehty kesän 2014 aikana osana tätä tutkielmaa. Asukaskysely on osa Suomen akatemian rahoittamaa Balance -tutkimushanketta, ja asukaskysely toteutettiin kesällä 3013 yhteensä 14 asuinalueella ja neljällä kaupunkiseudulla. Asukaskyselystä on tarkasteltu ainoastaan Tupoksen asuinalueen vastauksia sekä kysymyksiä, jotka liittyvät tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. Kaupungin läheisellä maaseudulla olevia asuinalueita luonnehditaan eräällä lailla kylämäisiksi ja maaseutumaisiksi. Näissä mielikuvissa toistuvat idyllisen maaseudun tekijät. Tulosten perusteella kaupungin läheisellä maaseudulla maaseutumaisuus näyttäytyi muuttuneena. Toive maaseutumaisesta asuinympäristöstä oli aineiston perusteella ilmeinen. Mielikuvien maaseutumaisuus koostuu ihmisten vahvasta suhteesta luontoon ja luonnon hyödyntämisestä sekä yhteisöllisyydestä. Perinteisesti maaseutumaiseen elämäntapaan liitetyt tekijät eivät kuitenkaan täysin toteutuneet Tupoksessa. Luonnonläheisyyden tärkeys välittyi lähinnä oman pihan ja vehreiden ikkunanäkymien arvostamisena. Yhteisöllisyys esiintyi naapuriapuna ja tärkeänä arvona tuposlaisten vastauksissa. Lapsiperheiden kesken tiiviit naapurussuhteet loivat turvallisen ja lapsiystävällisen asuinympäristön. Kaikki vastaajat eivät kuitenkaan kokeneet yhteisöllisyyttä samalla tavalla. Eri elämäntilanteessa kuin lapsiperheet olevat asukkaat eivät kokeneet yhteisöllisyyttä niin merkitykselliseksi. Maaseutuun liitetyt arvot kuten luonnonläheisyys ja yhteisöllisyys esiintyivät ainoastaan myönteisinä. Näin kaupungin läheiselle maaseudulle kasvaneet pientalovoittoiset asuinalueet toistavat maaseutuidyllin toivottuja ja myönteisiä mielikuvia ja arvoja. Elämäntavassa arvot ja mielikuvat näyttäytyvät kuitenkin muuttuneina ja omanlaisinaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ilona Heikkinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.