University of Oulu

Vetovoimainen kaupungin keskusta : yrittäjien näkemys vetovoimaisesta ostospaikasta

Saved in:
Author: Koistinen, Vili1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201410281951
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Koistinen, 2014
Publish Date: 2014-10-31
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ulkuniemi, Pauliina
Nätti, Satu
Reviewer: Ulkuniemi, Pauliina
Nätti, Satu
Description:
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kaupungin keskustan vetovoimaisuuden käsitettä yrittäjän näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mistä kaupungin keskustan vetovoimaisuus muodostuu liiketoiminnan toimipaikkana yrittäjän perspektiivistä katsottuna. Tutkimus pyrkii tarjoamaan empiirisen tutkimuksen pohjalta konkreettisia kehitysehdotuksia Oulun kaupungin keskustan vetovoimaisuuden parantamiseksi. Tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelmänä kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla Oulun ydinkeskustassa toimivien yritysten toimitusjohtajia ja yrittäjiä käyttäen puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastateltavat ryhmiteltiin kolmeen eri kategoriaan: shoppailumaailman yrittäjiin, palvelumaailman yrittäjiin sekä ravintola- ja kahvilamaailman yrittäjiin. Kaupungin keskustan vetovoimaisuus yrittäjän näkökulmasta muodostuu vetovoimaisuustekijöistä, jotka voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan. Ensimmäisenä ovat markkinavetovoimaisuustekijät, jotka vaikuttavat siihen, millaisena ostospaikkana niin yrittäjät kuin kuluttajatkin kokevat kaupungin keskustan. Näitä tekijöitä ovat business mix, brändi-identiteetti, liikenneyhteydet sekä yleinen viihtyvyys ja siisteys. Toisessa kategoriassa ovat infrastruktuurivetovoimaisuustekijät, jotka ovat nimensä mukaisesti vahvasti kytköksissä kaupungin keskustan infrastruktuuriin. Infrastruktuuritekijöitä ovat vuokrataso, etäisyydet sekä kaavoitukset. Nämä vaikuttavat suoraan yrittäjään ja heidän kokemaansa vetovoimaan perustaa liike juuri kaupungin keskustaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Vili Koistinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.