University of Oulu

Kuusamon Puutteenkylän Pyhälahden ympäristöhistoria : ihmistoimintaan liittyvä siitepölyanalyysi

Saved in:
Author: Koponen, Tuuli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.2 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201410311955
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Koponen, 2014
Publish Date: 2014-10-31
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Okkonen, Jari
Reviewer: Kuusela, Jari-Matti
Vaneeckhout, Samuel
Description:
Arkeologian pro gradu-työssä ”Kuusamon Puutteenkylän Pyhälahden ympäristöhistoria — ihmistoimintaan liittyvä siitepölyanalyysi” on tutkittu ihmisen aiheuttamaa kasvillisuusmuutosta siitepölyanalyysin keinoin. Geologian metodia hyödyntämällä tutkimuksessa pyrittiin tuomaan lisätietoa Pyhälahdessa tapahtuneesta ihmistoiminnasta. Siitepölyanalyysi tehtiin turvepalkista, joka noudettiin Kuusamon Puutteenkylän Pyhälahdesta. Tällä alueella tiedetään olleen ihmistoimintaa kivikaudelta historialliseen aikaan saakka, joten oli oletettavaa, että siitä näkyisi merkkejä myös siitepölyissä. Radiohiiliajoitus auttoi asettamaan siitepölysarjan ajalliseen viitekehykseen ja hiilipartikkeleiden laskenta antoi tietoa alueella tapahtuneista paloista. Tutkimuksen tarkoitus oli siis tehdä ympäristörekonstruktio ja olennaisin tutkimuskysymys oli se, näkyykö kasvillisuudessa muutoksia ihmistoiminnan seurauksena. Tutkimus osoitti selkeästi, että esihistoriallinen ihmistoiminta on havaittavissa siitepölyanalyysin keinoin. Metsän koostumus muuttui huomattavasti siitepölysarjan keskivaiheilla ja samalla näkyi muutamia ihmistoimintaa indikoivien kasvilajien siitepölyjä. On kuitenkin vaikeampaa todentaa minkälaista toimintaa alueella on ollut pelkästään siitepölyjen perusteella. Yksi hyvin todennäköinen selitys kasvillisuusmuutoksiin on alueella tapahtunut kulotus. Joka tapauksessa voidaan esittää, että huomattavat muutokset puiden koostumuksessa ja tietyt indikaattorilajit todistavat ihmisen muokanneen ympäristöään jo esihistoriallisella ajalla. Tämän näytesarjan alimmissa ja ylimmissä näytteissä ei selkeää ihmisen vaikutusta voitu havaita, joten ympäristöön kohdistuneet toimet eivät ole olleet tasaisia. Tutkimusmenetelmä osoittautui varsin toimivaksi ja siitepölyanalyysillä pystyttiin todennäköisesti täydentämään arkeologisten löytöjen pitkiä aikavälejä. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen toimintaa on voitu havaita ajalla, jolta ei ole jäänyt kiinteitä muinaisjäännöksiä. Jotta tälle saataisiin täysi varmuus, tarvittaisiin kuitenkin myös toinen radiohiiliajoitus näytesarjaan, koska muutosten yläikäraja jäi nyt selvittämättä. Tutkimustulos oli kuitenkin onnistunut, koska sillä saatiin vastaus tutkimuskysymykseen: ihmistoiminta on siis muuttanut Pyhälahden alueen kasvillisuutta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tuuli Koponen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.