University of Oulu

Konsepti- ja skeemapohjaisten menetelmien käyttö matematiikan sanallisten tehtävien opetuksessa

Saved in:
Author: Väänänen, Lassi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Mathematical Sciences, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201411051960
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Väänänen, 2014
Publish Date: 2014-11-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hästö, Peter
Reviewer: Hästö, Peter
Järvenpää, Maarit
Description:
Matematiikka antaa välineet mallintaa todellisen maailman tapahtumia ja ratkaista siihen liittyviä ongelmia, ja mikä on eräs suurimmista syistä sen merkittävään rooliin koulujen opetussuunnitelmissa. Tämän näkökulman esille tuomisessa erityisesti sanalliset tehtävät ovat tärkeässä osassa, mutta ne koetaan usein vaikeasti ymmärrettäviksi ja haastaviksi, sillä matemaattinen ongelmanratkaisu vaatii erilaisten ratkaisustrategioiden käyttöä uudenlaisissa tilanteissa. Konsepti- ja skeemapohjaiset ongelmanratkaisumenetelmät pyrkivät ratkaisemaan tämän epäkohdan hyödyntämällä ongelmien mallintamisessa erilaisia diagrammeja ja niiden ratkaisussa valmiiksi opeteltuja ongelmanratkaisustrategioita, joiden tarkoitus on ohjata oppilaita toimimaan analyyttisemmin ongelmia ratkaistaessa, havaita paremmin ongelmissa esiintyvät matemaattiset suhteet ja huomata paremmin tehtävien väliset rakenteelliset yhtäläisyydet. Opinnäytetyössä tarkastellaan tällaisia opetusmenetelmiä koskevia tutkimuksia, näiden menetelmien välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja sekä niiden mahdollisia etuja ja haittoja verrattuna tavanomaiseen kouluopetukseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Lassi Väänänen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.