University of Oulu

Conflict sequences and social structures in online communication : a case study of the Sherdog.com forum

Saved in:
Author: Aaltonen, Tommi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201411131997
Language: English
Published: Oulu : T. Aaltonen, 2014
Publish Date: 2014-11-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuure, Leena
Reviewer: Kuure, Leena
Keisanen, Tiina
Description:
The aim of this thesis, “Conflict Sequences and Social Structures in Online Communication: A Case Study of the Sherdog.com Forum”, was to explore and explain an online community through the analysis of the communication and linguistic features found within it. One of the goals of the study was to see whether or not being a long-time member of the community guaranteed respect and admiration from less experienced members. A rudimentary hierarchy was found within the community and it was discovered that an online community such as the one under study appears to appreciate knowledgeable contributions and coherent argumentation over a large quantity of entries. In addition to examining the structure of the community, the communication was analyzed in detail. A theory on conflict sequences was chosen as the theoretical framework and, as such, the communication was analyzed in sequences of three or more posts that conflict with each other. It was discovered that the emotional responses that trigger the conflicts generally stem from differences in opinions rather than any specific extra-linguistic element found within a post as was suggested by the original theory. It was also noted that the more experienced members of the community actively reconciled the conflicts more often than the newer members, indicating that they occupy a more authoritative position within the community. The linguistic features were also analyzed and it was discovered that the communication on the forum appears to be of a rather low register. Multiple errors in spelling, punctuation and grammar were discovered in almost all the posts analyzed and coherent arguments were somewhat rare. As such, this study, even though focusing on a single community and acting as a case study, can be used as a tool for analyzing and developing linguistic integrity within online communication.
see all

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ja selittää nettiyhteisöjen toimintaa tarkastelemalla niissä käytettyä kieltä ja kommunikointia. Yksi päämääristä oli selvittää takaako pitkäaikainen yhteisön jäsenyys muiden keskustelupalstan käyttäjien kunnioituksen. Tarkastelun kohteena olleesta foorumista löytyi alkeellisen hierarkian perusteet ja käyttäjät, joiden kommunikointi oli selkeää ja asiantuntevaa olivat arvostetummassa asemassa kuin käyttäjät, joilla saattoi olla suuri määrä lähetettyjä viestejä, joiden sisältö ei välttämättä ollut halutulla tasolla. Yhteisön rakenteiden lisäksi tämä tutkimus käsittelee foorumin viestien kielellistä sisältöä. Teoreettisena viitekehyksenä toimii konfliktisekvenssi-teoria, jonka mukaan kommunikointia voidaan analysoida kolmen tai useamman toistensa kanssa ristiriidassa olevien viestien sekvensseissä. Konfliktien laukaisijana näyttää toimivan eroavat mielipiteet, eikä analysoiduista viesteistä löytynyt todisteita siitä, että laukaisijana toimisi jokin extra-lingvistinen elementti, kuten alkuperäinen konfliktisekvenssi-teoria antaa ymmärtää. Konfliktien sovittelijana toimi usein sekvenssin kokenein jäsein, mikä vahvistaa käsitystä siitä, että kokeneemmat ja hyväkäytöksiset käyttäjät ovat yhteisössä arvostetussa asemassa. Puhtaasti lingvistisestä näkökulmasta foorumilla käytetty kieli on hyvin alkeellista ja puhekieltä muistuttavaa. Kirjoitus- ja kielioppivirheet olivat hyvin yleisiä, eikä keskusteluista löytynyt juurikaan johdonmukaisia argumentteja. Tutkimuksen tekee tärkeäksi juuri näiden kielellisten vajaavaisuuksien suuri määrä ja niiden analysointi, mikä antaa osviittaa kielen ja kommunikoinnin kehittymisestä nettiympäristössä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Aaltonen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.