University of Oulu

Rännikatujen Puu-Kuopio : täydennysrakentamissuunnitelma Kuopion keskustaan

Saved in:
Author: Honkonen, Risto1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 111.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201411282024
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Honkonen, 2014
Publish Date: 2014-12-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Koiso-Kanttila, Jouni
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Koiso-Kanttila, Jouni
Nykänen, Kari
Hentilä, Helka-Liisa
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Luusua, Anna
Description:
Diplomityöni pohjautuu keväällä 2014 järjestettyyn ”Uusi Puu-Kuopio”-opiskelijakilpailun ehdotukseeni. Suunnitelmaa edelleen kehittämällä ja aihetta taustoittamalla olen tehnyt tämän diplomityöni. Puu-Kuopio-kilpailun tarkoituksena oli tuottaa ratkaisuja keskustakortteleiden täydennysrakentamisen problematiikkaan, kiinnittäen huomiota erityisesti kolmeen osa-alueeseen: Rännikatujen miljöön parantamiseen, kortteleiden yhteispihatilojen kehittämiseen sekä teolliseen täydennysrakentamiseen soveltuvien kaupunkipientalojen asuntoratkaisujen löytämiseen. Lisäksi tavoitteena oli pysäköinnin kokonaisratkaisun löytäminen. Suunnitelma-alue sijaitsee Kuopion keskustan tuntumassa, ruutukaava-alueen lounaisosassa. Lähestyin tehtävänantoa etsimällä ratkaisua, jossa rakennukset sopivat kaupunkikuvalliseen kontekstiin sulautuen luontevaksi osaksi ympäristöään. Tavoitteena oli lisätä kaupunkikuvaan rakennuskannan moniulotteisuutta ja historiallista kerroksellisuutta. Täydennysrakentamissuunnitelman ideana on eheyttää rännikatujen pitkää historiallista jatkumoa tuomalla ihmisen mittakaavaan sopivaa, pienimuotoista rakentamista takaisin katukuvaan. Suunnitelma on ennakkoluuloton tulkinta modernista, tilallisesti rikkaasta asuin- ja kaupunkiympäristöstä. Korttelialuetta rakennuksineen ja suunnitelmaa asuntoineen on tutkittu mittakaavoissa 1:5000–1:100. Korttelin täydennysrakennussuunnitelmassa erottuu seuraavat periaatteet:1. Inhimillisen mittakaavan tuominen rännikatujen varteen. 2. Katutilan tarkoituksenmukainen rajaaminen ja jäsentely 3. Valoisien ja vehreiden pihatilojen muodostaminen. 4. Asuinympäristön viihtyisyyden ja sosiaalisen kestävyyden parantaminen. 5. Korttelin ”hengittävyyden” säilyttäminen, näkymien avaaminen. Lisäksi suunnitelmassa on keskitytty viihtyisien rännikatunäkymien, selkeän tilahierarkian ja toiminnallisesti monipuolisen ympäristön luomiseen. Yhteispihojen ja rännikatuympäristön sosiaalisen kestävyyden tavoite on tuonut korttelipihoille myös monipuolisesti eri ikäryhmille suunnattuja toimintoja palvelemaan niin nykyisiä kuin tuleviakin asukkaita. Asuintilojen ratkaisut on suunnitelmassa toteutettu typologialtaan kahden erilaisen talotyypin variaatioilla: nauhamaisesti kytketyillä kaupunkipientaloilla sekä pienkerrostaloilla. Kapearunkoisina molemmat talotyypit soveltuvat erinomaisesti täydennysrakentamiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Risto Honkonen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.