University of Oulu

Healthy log housing concept for senior citizens

Saved in:
Author: Silvo, Jonna1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.8 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201411282025
Language: English
Published: Oulu : J. Silvo, 2014
Publish Date: 2014-12-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Koiso-Kanttila, Jouni
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Koiso-Kanttila, Jouni
Kjisik, Hennu
Hentilä, Helka-Liisa
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Luusua, Anna
Description:
The post-war generation in Finland, as in many Western countries, has reached senior age and is currently in retirement. We have more ageing people than ever and we thus need new concepts for caring for them. Senior citizens dream of a healthy home to live in, high quality and accessibility, a feeling of comfort and safety and staying active despite ageing. The question is how architecture could bring these contents into their lives. Wood as a construction material has several known positive properties and using logs as material for senior houses create a healthy environment. The aim of this thesis is to develop a healthy wooden log housing concept for senior citizens. A living environment where senior citizens feel alive and healthy and most importantly feel at home. This thesis begins with a literature review, followed by a section introducing design solutions. The concept itself consists of a log house modules theme with variations to the modules. The final solution takes shape depending on the habitants and surroundings.
see all

Suuret ikäluokat Suomessa, kuten muissakin läntisissä maissa ovat seniori-ikäisiä ja jäämässä pikkuhiljaa eläkkeelle. Vanhenevia ihmisiä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja tämän takia uusia konsepteja tarvitaan heistä huolta pitämään. Seniorit toivovat loppuelämältään terveellistä kotia, korkeaa rakentamisen laatua, esteettömiä ratkaisuja, turvallisuuden tunnetta sekä aktiivista elämää, vanhenemisesta huolimatta. Kysymys kuuluukin, kuinka nämä asiat voitaisiin arkkitehtuurin keinoin tuoda seniorien elämään. Tiedetään, että puumateriaalilla on useita positiivisia ominaisuuksia ja tämän vuoksi hirsien käyttäminen rakennusmateriaalina parantaa asuinympäristön terveellisyyttä. Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää terveellinen hirsitalokonsepti senioriasumiseen. Asuinympäristö, jossa seniorit kokevat olevansa virkeitä sekä terveitä ja mikä tärkeintä, tuntevat olevansa kuin kotonaan. Työ on tutkielma- ja suunnitelmapainoitteisen työn yhdistelmä. Työssä suunniteltu konsepti käsittää hirsitalomoduulien esittelyn, sekä niiden varioinnin. Lopullinen ratkaisu muotoutuu aina rakennusympäristön antamisen rajojen puitteissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jonna Silvo, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.