University of Oulu

Kaukolämmön tuotantoa ja kulutusta tasapainottavat liiketoimintamallit

Saved in:
Author: Manninen, Aino-Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201412032058
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-K. Manninen, 2014
Publish Date: 2014-12-17
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kess, Pekka
Reviewer: Kess, Pekka
Majava, Jukka
Description:
Diplomityön tavoitteena on löytää yleisiä kaukolämmön tuotantoa ja kulutusta tasapainottavia menetelmiä ja kehittää uusia liiketoimintamalleja, joista hyötyvät niin asiakkaat, kaukolämpöyhtiö kuin kiinteistöautomaatiolaitetoimittajatkin. Työssä selvitetään kirjallisuuden pohjalta muun muassa sitä, miten energialiiketoimintaa käydään Suomessa, miten energian kysyntää voidaan ohjata edullisempiin tuotantoajankohtiin ja miten öljyn käyttöä voidaan vähentää kaukolämmön tuotannossa. Lisäksi työssä kehitetään uusia kaukolämmön liiketoimintamalleja Oulun Energialle kirjallisuuskatsauksen sekä asiakas- ja laitetoimittajahaastattelujen pohjalta. Energialiiketoiminta voidaan käsittää koko arvoketjuna polttoaineiden hankinnasta, energiantuotannosta, myynnistä ja jakelusta aina energiapalveluiden tuottamiseen asti. Hajautettu energiantuotanto ja energian varastointi täydentävät ketjua. Kaukolämmön kysyntää voidaan tasapainottaa muun muassa hintaohjauksella, ajallisella ohjauksella, suoralla ohjauksella, energian varastoinnilla rakennuksen massaan tai erilliseen varastoon sekä hajautetulla energiantuotannolla. Tässä työssä uudet kaukolämmön liiketoimintamallit pohjautuvat suoran ohjauksen, rakennusmassan lämmönvarastoinnin sekä hintaohjauksen yhdistelmään. Mallissa Oulun Energia investoisi kulutushuippuja leikkaavaan palvelimeen ja asiakas ostaisi tarvittavat lisäautomaatiolaitteet joko kaukolämpöyhtiöltä tai laitetoimittajalta. Investointi olisi Oulun Energialle kannattava, jos esimerkiksi 17–33 % Oulun Energian nykyisistä liikekiinteistöistä tai toimistorakennuksista saataisiin palvelimen piiriin. Uudet liiketoimintamallit ja hinnoitteluvaihtoehdot edellyttävät vielä pohdintaa Oulun Energialla yhteistyössä potentiaalisten asiakkaiden ja laitetoimittajien kanssa.
see all

The aim of this Master’s Thesis is to find energy supply and demand balancing methods in district heating and to develop new business models which benefit customers, district heating company and building automation suppliers. The purpose of this Thesis is to look for answers to questions such as how energy business is done in Finland, how energy demand can be directed to inexpensive production periods and how the amount of oil as a source of heat energy can be reduced in district heating. In addition, new business models in district heating are developed for Oulun Energia Company through literature and semi-structured interviews with potential customers and building automation suppliers. Energy business can be defined as a value chain which consists of fuel source, energy production, sales, distribution and customer energy services. Distributed energy production and storage of energy complement the energy value chain. The demand of district heating can be managed with tariff control, time control, direct load control, storing energy by exploiting thermal mass of buildings or separate heat storage and distributed energy production. In this Thesis, new business models are based on combination of direct load control, exploitation of thermal mass of the buildings and tariff control. In this model, Oulun Energia would invest in a peak-demand-cutting server and a customer would purchase an attachment, which is needed to its building automation system, from district heat company or building automation supplier. The investment could be profitable for Oulun Energia, for example, if 17 to 33 percent of commercial buildings or office buildings of the current customers of Oulun Energia are connected to the peak-demand-cutting server. A further discussion is needed at Oulun Energia on business models and tariff options with potential customers and building automation suppliers.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aino-Kaisa Manninen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.