University of Oulu

Hedge-rahastojen osakkeenomistaja-aktivismi ilmiönä ja sijoitusstrategiana

Saved in:
Author: Väyrynen, Eemeli1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Finance, Finance
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Pages: 147
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201412042067
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Väyrynen, 2014
Publish Date: 2014-12-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Joenväärä, Juha
Reviewer: Perttunen, Jukka
Joenväärä, Juha
Description:
Hedge-rahastot voivat osakkeenomistaja-aktivisteina toimimalla saavuttaa huomattavia epänormaaleja tuottoja. Niin kutsutun aktivististrategian on toistuvasti havaittu päihittävän sekä markkinaindeksi että monet muut hedge-rahastojen käyttämät sijoitusstrategiat. Aktivismin teho perustuu siihen, että kohdeyrityksen osakkeen hinta reagoi positiivisesti aktivistirahaston hankkiessa siitä omistusosuuden ja toteuttaessa aktivistisia toimia. Tässä tutkielmassa havaitaan, että aktivististrategian ylivoimaisuus on kuitenkin riippuvainen tarkasteluperiodista. 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa aktivistirahastot saavuttavat selvästi muita rahastoja suurempia tuottoja, mutta vuoden 2005 jälkeen eroja ei juuri ole nähtävissä. Vuoden 2008 finanssikriisin aikana aktivistirahastot kärsivät muita hedge-rahastoja suurempia tappioita. Osakkeenomistaja-aktivismilla tarkoitetaan oman omistusosuuden kautta tapahtuvaa vaikuttamista osakeyhtiön hallinnossa. Hedge-rahastojen tavoitteena on erilaisia keinoja käyttäen nostaa kohdeyrityksen osakkeen hintaa ja näin hyötyä aktivismista rahallisesti. Hedge-rahastot ovat löyhästi säänneltyjä ja monimutkaisia strategioita käyttäviä yksityisiä rahastoja, joiden managereilla on suuret kannustimet tavoitella mahdollisimman runsaita voittoja. Erityispiirteidensä takia hedge-rahastot menestyvät osakkeenomistaja-aktivismissa yksityishenkilöitä ja perinteisiä institutionaalisia sijoittajia paremmin. Tutkielmassa huomataan, että aktivistirahastot eroavat ominaisuuksiltaan huomattavasti muista hedge-rahastoista, mutta rahaston kokoa lukuun ottamatta näiden piirteiden avulla ei pystytä tunnistamaan erityisen menestyviä aktivisteja. Tutkielmassa käytetty kansainvälinen aineisto on poikkeuksellisen laaja, ja eri vääristymiä kontrolloidaan tehokkaasti. Tutkimusaineisto sisältää aikavälillä 1995–2012 lähes 30 000 yksittäistä rahastoa ja yli 1 500 000 aikasarjahavaintoa rahastojen tuotoista ja hallinnassa olevista varoista. Aktivistirahastoja aineistosta tunnistetaan yhteensä 344 kappaletta. Tuottojen analysoinnissa pääosassa ovat erilaiset aikasarjaregressioihin perustuvat multifaktorimallit. Tarkastelun kohteena ovat mallien avulla estimoidut alfat sekä altistuminen eri faktoreille. Tutkielman tulokset ovat yleistettävissä aineiston laajuuden ja useiden saman tuloksen antavien analyysien johdosta. Hedge-rahastojen osakkeenomistaja-aktivismi on viime aikoina saanut paljon julkisuutta kohdeyritysten ollessa vuosi vuodelta yhä suurempia. Aihe on yhteiskunnallisesti merkittävä, koska aktivismi vaikuttaa paitsi hedge-rahastojen sijoittajiin, myös kohdeyrityksiin. Aktivismin puolestapuhujat korostavat aktivismin kehittävän yritysten tuottavuutta, ratkaisevan päämies–agentti -suhteen ongelmia ja parantavan osakkeenomistajien asemaa. Aktivismin kritisoijat pelkäävät hedge-rahastojen tavoittelevan lyhyen aikavälin voittoja pitkän aikavälin menestyksen kustannuksella. Hedge-rahastojen osakkeenomistaja-aktivismin havaitaan joka tapauksessa olevan varsin menestyksekäs sijoitusstrategia, vaikka sen tehokkuus on viime vuosina hiipunut.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eemeli Väyrynen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.