University of Oulu

Venture capital -sijoituskohteiden valuaatioihin vaikuttavat tekijät pääomasijoitustilanteessa

Saved in:
Author: Mutanen, Liisa1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 100
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201412042069
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Mutanen, 2014
Publish Date: 2014-12-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Moilanen, Sinikka
Jarva, Henry
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Moilanen, Sinikka
Description:
Venture capital (VC) -käsitteellä tarkoitetaan pääomasijoittamista, joka kohdistuu aikaisen vaiheen innovatiivisiin ja nopeasti kasvaviin yrityksiin. Valuaatiolla tarkoitetaan VC-sijoituksen yhteydessä määräytyvää yrityksen oman pääoman markkina-arvoa. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat kohdeyhtiöiden valuaatioihin. Lisäksi selvitetään, millä menetelmillä VC-sijoituskohteen arvoa voidaan määrittää ennen sijoituksen tekemistä. Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä empiirisestä tutkimuksesta. Empiirinen tapausaineisto koostuu 15:stä suomalaisen sijoitusorganisaation vuonna 2013 tekemästä sijoituksesta. Tutkimusta varten haastateltiin kohdeorganisaation sijoitusmanagereita. Lisäksi kerättiin sijoituskohteisiin liittyvät taustatiedot. Aineisto analysoitiin sekä kvalitatiivisesti kuvaamalla haastatteluissa tunnistetut valuaatioihin vaikuttavat tekijät että kvantitatiivisesti muuttujien korrelaationanalyysin avulla. Empiirinen analyysi pääosin tukee teoriatarkastelussa saatua kuvaa valuaatioon vaikuttavista tekijöistä. Empiirisen analyysin perusteella tärkeimmät valuaatioon vaikuttavat tekijät ovat yrityksen kehitysvaihe, patentit ja aineeton omaisuus, yrittäjätiimi ja siinä erityisesti johdon verkostojen laajuus. Taseen loppusummalla mitattuna suuremmat yritykset nostavat suurempia rahoituskierroksia, ja niiden valuaatiot ovat suuremmat. Sijoittajan intresseissä on säilyttää yrittäjätiimillä motivoivan suuruinen omistusosuus yrityksestä, joka tietyissä tilanteissa vaikuttaa valuaatiota nostavasti. Tuloksia voidaan rajoitetusti yleistää koskemaan suomalaista VC-sijoitustoimintaa. Tulosten avulla voidaan hahmottaa VC-sijoituskohteiden valuaationmuodostuksen logiikka sekä tuotto-riski-analyysin kautta että käytännön sijoittamisprosessin näkökulmasta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Liisa Mutanen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.