University of Oulu

Johtaminen kriisitilanteissa : johtajan vastuualueet ja ominaisuudet poikkeustilassa

Saved in:
Author: Nieppola, Toni1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201412042074
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Nieppola, 2014
Publish Date: 2014-12-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lämsä, Tuija
Reviewer: Lämsä, Tuija
Poutanen, Hilkka
Description:
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella johtajan roolia kriisitilanteessa, eli mitä eri asioita johtajan täytyy huomioida kriisissä ja miten. Aihe on tärkeä ja kiinnostava, koska kriisitilanteen hoitaminen voi ratkaista jopa koko organisaation tulevaisuuden. Tutkimuskysymyksinä työssä ovat johtajalta kriisitilanteessa vaadittavat ominaisuudet, sekä mitä sidosryhmiä tai toimia johtajan on kriisissä otettava huomioon. Tutkimusmenetelmänä on kvalitatiivinen dokumenttianalyysi, jossa tutkitaan julkisuudessa esillä olleita kriisejä tieteellisten artikkeleiden, lehtiartikkeleiden sekä uutiskirjoitusten kautta. Tutkimuksen tuloksina on kriisijohtamisen jakaminen kolmeen osa-alueeseen. Paikan päällä tapahtuvaan johtamiseen sekä viestimiseen kriisissä toimivien osapuolien ja sidosryhmien välillä ja viestimiseen kriisin ulkopuoliseen julkisuuteen eli mediaan. Nämä kolme osa-aluetta eivät ole kokonaan erillisiä kokonaisuuksia, vaan sivuavat toisiaan. Hyvän kriisijohtajan on toimittava näiden osa-alueiden keskiössä, eli hallinnoitava jokaista kolmea osa-aluetta samanaikaisesti.
see all

Subjects:
Copyright information: © Toni Nieppola, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.