University of Oulu

Monen sukupolven kortteli : yhteisöllinen palvelukortti ja esteetöntä asumista Lauttasaareen

Saved in:
Author: Nenonen, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 46 MB)
Pages: 128
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201412042092
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Nenonen, 2014
Publish Date: 2014-12-22
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kjisik, Hennu
Huttunen, Hannu
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Koiso-Kanttila, Jouni
Kjisik, Hennu
Hentilä, Helka-Liisa
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Teppo, Juho
Description:
Monen sukupolven kortteli on suunnittelupainotteinen diplomityö Helsingin Lauttasaareen. Työ on laadittu yhteistyössä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutin kanssa, osana Lauttasaaren palveluverkko-projektia. Rakennussuunnitelmaan kuuluu uudisrakennus, joka käsittää esteetöntä vuokra-asuntotuotantoa elinkaariajattelulla, sekä korttelitalo, joka tarjoaa palveluita talon asukkaille ja koko Lauttasaaren väestölle. Sekä asunnoissa että korttelitalossa suunnittelun keskiössä ovat ikääntyneet, mutta molemmat on tarkoitettu kaiken ikäisille. Projektissa on pyritty luomaan empaattista arkkitehtuuria Design for all -suunnittelun periaatteita noudattaen. Diplomityön tavoitteena on suunnitella turvallinen ja kodikas vanhenemisympäristö eri ikäryhmiä sekoittamalla. Projekti keskittyy luomaan yhteisöllisyyteen rohkaisevia tiloja rakennuksen eri käyttäjille. Ajatuksena on, että korttelitalo voisi toimia pääasiassa vapaaehtoisvoimin ja että rakennuksen asukkaat auttaisivat toisiaan elämään turvallisemmin ja sosiaalisemmin urbaanissa ympäristössä. Rakennussuunnittelussa huomioon otettuja teemoja ovat myös rakennuksen muuntojoustavuus ja ekologisuus. Yhteisöllisyyttä työssä on lähestytty kevyen yhteisöllisyyden kautta. Osallistuminen talon yhteiseen toimintaan on vapaaehtoista. Yhteisöllisyys voi olla esimerkiksi muiden käyttäjien tai musiikkiesitysten seuraamista rakennuksen aulassa, ravintolassa tai yhteispihalla. Toisaalta talon asukkaat voivat olla paljonkin mukana toistensa elämässä, huolehtimalla toisistaan sairauden kohdatessa, vahtimalla toistensa lapsia tai järjestämällä yhteisiä illallisia. Kenenkään ei ole tarkoitus olla riippuvainen talon muista asukkaista, minkä vuoksi talossa on myös tilat hoitohenkilökunnalle ja tilat huonokuntoisten asukkaiden ruoan valmistamiselle. Periaatteessa naapureiden tarjoama apu voi kuitenkin vähentää ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten tarvitsemaa apua. Naapuriapu voi parhaimmillaan rikastuttaa heidän elämäänsä niissä asioissa, joissa ulkopuolinen apu ei voi. Monen sukupolven kortteli sijaitsee Lauttasaaressa Vattuniemessä, Heikkiläntien ja Pajalahden puiston välissä vanhojen 60-luvulla rakennettujen teollisuusrakennusten paikalla. Heikkilänaukion hyvät palvelut ja julkisenliikenteen pysäkit ovat kävellen noin 200 metrin päässä rakennuksesta. Korttelitalo tarjoaa vain alueelta puuttuvia palveluja rohkaisten asukkaita liikkumaan myös korttelin lähiympäristössä. Korttelitalon tilaohjelma perustuu tutkimushankkeen aikana nousseisiin asukkaiden toiveisiin. Korttelitalon tilat sijoittuvat rakennuksessa maantasokerrokseen ja toiseen kerrokseen. Kaikille avoimet yhteistilat aukeavat suurin ikkunoin Heikkiläntielle ja puistoon. Maantasokerroksessa sijaitsee lounaskahvila, joka toimii iltaisin ja viikonloppuisin asukkaiden yhteiskeittiönä. Vastakkaisella puolella rakennusta ovat liikuntatilat. Toisessa kerroksessa sijaitsevat sosiaalitilat, it-luokka sekä kerho- ja ryhmähuone jotka ovat yhdistettävissä pieneksi saliksi. Korttelitalon toiminnot, kuten ruokailu ja uiminen on ajateltu hinnoittelultaan edullisiksi. Vähintäänkin näiden palvelujen tulisi olla tuettuja tietyille ryhmille, kuten ikääntyneille, työttömille, kehitysvammaisille ja vähävaraisille. Vapaaehtoisvoimin toimivat ryhmät ja tapahtumat ovat myös paremmin kaikkien saavutettavissa. Asunnot ja asukkaiden yhteistilat sijaitsevat toisesta kerroksesta viidenteen kerrokseen. Kummassakin porrashuoneessa on oma tilava pesula ja ylimmässä kerroksessa viherhuone. Viidennessä kerroksessa sijaitsee myös asukkaiden yhteissauna. Asukkaiden yhteistilat on suunniteltu kohtuullisen kokoisiksi. Talon asukkailla ei ole lähtökohtaisesti normaalia asumista enempää palveluja, jotta asuminen asunnoissa olisi mahdollista myös vähävaraisimmille. Taloon muuttaminen ei myöskään vaadi pääomaa, koska kaikki asunnot ovat vuokra-asuntoja. Turvallisuus ja turvallisuuden tunne tulevat jatkuvuudesta, pysyvyydestä, kestävyydestä ja tuttuudesta. Rakennuksen tilat on pyritty suunnittelemaan kestäviksi, joustaviksi sekä ennen kaikkea kauniiksi, niin että talossa asuminen ja viihtyminen olisi mahdollista mahdollisimman pitkään. Rakennuksen esteettömyys ja naapuriapu tuovat turvaa ja varmuutta etenkin talon iäkkäämpien asukkaiden elämään. Korttelitalo tarjoaa päivittäisen kohtaamis- ja harrastuspaikan kaikille Lauttasaaren alueen ikääntyneille. Suunnitelmalla on ainoastaan mahdollista suunnitella puitteet erilaisille mahdollisuuksille, mutta käyttäjät muodostavat lopullisen identiteetin ja muodon rakennukselle. Monen sukupolven korttelissa asukas voi asua koko elämänsä. Eri sukupolvet rikastuttavat toistensa elämää ja luovat turvallisen ja kestävän yhteisön.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Nenonen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.