University of Oulu

Pyhäsalmen alueen granodioriittien ja happamien vulkaniittien vertailu

Saved in:
Author: Ohtamaa, Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Mining School, Geology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7.7 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201412042101
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Ohtamaa, 2014
Publish Date: 2014-12-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hanski, Eero
Reviewer: Hanski, Eero
Description:
Tutkielman aiheena on Pyhäjärven VMS-tyyppisen (engl. Volcanogenic massive sulphide) massiivisen sulfidimalmin itäpuolella sijaitseva, n. 20 km²:n laajuinen Kokkokankaan granodioriitti-intruusio ja sen mahdollinen geneettinen yhteys Pyhäsalmen alueen happamiin vulkaniitteihin. Lisäksi oli tarkoitus verrata kyseistä intrusiivista muodostumaa muualla maapallolla VMS-malmien yhteydessä esiintyviin subvulkaanisiin intruusioihin. Tutkimusta varten tehtiin syksyllä 2012 kallioperähavaintoja ja tutkittiin alueen kairasydämiä. Kokkokankaan granodioriitista ja happamista vulkaniiteista kerättiin näytteitä paljastumista ja kairasydämistä yhteensä 50, joista jokaisesta teetätettiin geokemiallinen pääalkuaine- ja hivenalkuaineanalyysi ICP-AES- ja ICP-MS-menetelmillä ja ohuthieet Oulun yliopiston hielaboratoriossa. Kemialliset analyysit osoittivat Kokkokankaan intruusion koostuvan differentaatiosarjasta, jossa tonaliittia, trondhjemiittia, granodioriittia sekä graniittia SiO₂-pitoisuuden vaihdellessa pääasiassa välillä 68–74 p.-%. Kivet ovat kohtalaisesti rikastuneet keveistä lantanideista raskaisiin nähden kondriittinormalisoidun (La/Yb)N-suhteen ollessa 22–40 ja niillä on selvä negatiivinen Eu-anomalia. Happamien vulkaniittien joukossa on Kokkokankaan granodioriitti-intruusion kanssa geokemiallisesti hyvin samanlaisia kiviä Pyhäsalmen malmin läheisyydessä sekä intruusion pohjoispuolella. Vastaavanlaisia VMS-malmeihin liittyviä paleoproterotsooisia ja arkeeisia intruusioita löytyy myös esim. Kanadasta. Etenkin Richard Laken ja Beidelman Bayn subvulkaaniset intruusiot vastaavat geokemialtaan Kokkokankaan granodioriittia (Galley 2003). Johtopäätöksenä voidaan esittää, että Kokkokankaan granodioriitti on mahdolisesti ollut osallisena malminmuodostusproseissa tuottaen lämpöä metallien kuljetuksen vaatimaan hydrotermiseen kiertoon.
see all

Subjects:
Copyright information: © Matti Ohtamaa, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.