University of Oulu

Queer-pedagogiikkaa peruskoulussa : kahden opetusmateriaalin analyysi queer-näkökulmasta

Saved in:
Author: Honka, Laura-Maarit1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201412052119
Language: Finnish
Published: Oulu : L.-M. Honka, 2014
Publish Date: 2014-12-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvelä, Maria-Liisa
Reviewer: Järvelä, Maria-Liisa
Huuki, Tuija
Description:
Peruskoulu tavoittaa kaikki lapset maassamme ja toimii arvojen ja asenteiden eteenpäin viejänä. Tämän takia on kiinnitettävä huomiota siihen mitä arvoja ja asenteita koulumme edustaa. Peruskoulu Suomessa edustaa heteronormatiivista maailmankuvaa, jossa ihmiset ovat oletusarvoisesti heteroseksuaaleja ja sukupuolia nähdään olevan kaksi. Heteronormatiivisuus on vallan muoto, joka hiljentää muiden kuin heteroseksuaalien äänet. Tämän tutkimuksen näkökulma on queer-teoriassa; näin ollen tämä tutkimus pyrkii haastamaan heteronormatiivisia rakenteita tuomalla esiin opetusmateriaalia, jota opettajat voisivat käyttää tuodakseen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen äänet kuuluviin. Tutkimuksen viitekehyksenä on queer-teoria ja -pedagogiikka, joihin liittyvät käsitteet heteronormatiivisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolen moninaisuus. Näiden käsitteiden pohtiminen olisi opettajalle tärkeää, jotta hän voisi opettaa ja keskustella sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta omassa luokassaan. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, kuinka heteronormatiiviset rakenteet vaikuttavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin oppilaisiin. Queer-näkökulman sisältävää opetusmateriaalia alakouluun löytyy hyvin vähän. Tässä työssä esitellään kaksi opetusmateriaalia: Ready, set, respect! GLSEN’s elementary school toolkit (RSR) ja Creating Safe Space for GLBTQ Youth: A Toolkit (CSS toolkit), jotka on analysoitu queer-pedagogiikan näkökulmasta. Laadullinen sisällönanalyysi osoittaa, että RSR soveltuu käytettäväksi alakouluun, mutta materiaalin queer-näkökulma on heikko. CSS toolkit on suunniteltu yläkoulun puolelle ja siinä queer-näkökulma on vahvasti esillä. Peruskoulun opetussuunnitelma uudistuu 2016 ja samaan aikaan peruskouluihin tulee uusia vaatimuksia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain muutosten myötä. Nämä uudistukset luovat hyvät lähtökohdat queer-näkökulman sisältävälle sukupuolitietoiselle opetukselle. Valmis opetusmateriaali ja päättäjien tuki on ensiarvoisen tärkeää onnistuneelle queer-näkökulman sisältävälle sukupuolitietoiselle opetukselle.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura-Maarit Honka, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.