University of Oulu

Akuutin kolekystiitin hoito Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2008–2010

Saved in:
Author: Keski-Oja, Pauli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201412192133
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Keski-Oja, 2014
Publish Date: 2014-12-22
Thesis type: Other thesis
Tutor: Mäkelä, Jyrki
Reviewer: Mäkelä, Jyrki
Meriläinen, Sanna
Description:
Akuutti kolekystiitti hoidetaan joko leikkauksella tai antibiootein. Tämän retrospektiivisen tutkimuksen tarkoituksena oli verrata leikkauksella hoidettujen potilaiden kuolleisuutta, komplikaatioita ja hoitoaikaa ja antibiootein hoidettuihin potilaisiin. Aineistona oli Oulun yliopistollisessa sairaalassa 2008–2010 hoidetut akuuttia kolekystiittiä sairastaneet potilaat. Kunkin potilaan kohdalla kerättiin tietoja oireista, perussairauksista, laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista, hoidosta ja hoitoajasta. Aineistosta tehtiin tilastollinen analyysi, jossa verrattiin operatiivisesti ja konservatiivisesti hoidettujen tuloksia. Tulokset: Operatiivisesti ja konservatiivisesti hoidettujen potilaiden kuolleisuudessa, komplikaatioiden esiintymisessä tai kokonaishoitoajan pituudessa ei ollut merkitsevää eroa. Sydän- ja verisuonisairaudet ja diabetes mellitus lisäsivät komplikaatioita, samoin kuuluminen 75–79-vuotiaiden ikäryhmään. Kuolleisuutta lisäsi jonkin komplikaation saaminen ja kuuluminen 75–79-vuotiaiden ikäryhmään. Operatiivisesti hoidetuista kuolleisuus oli suurempaa munuaissairautta sairastavilla. Operatiivisesti hoidetut tarvitsivat useammin tehohoitoa ja heidän tehohoitojaksonsa olivat pidempiä. Konservatiivisesti hoidetut tarvitsivat useampia sairaalahoitokertoja kuin operatiivisesti hoidetut.
see all

Subjects:
Copyright information: © Pauli Keski-Oja, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.