University of Oulu

Strategy Value-Added Concept (SVAC) : an alternative approach to value rapidly, via strategic investments growing companies

Saved in:
Author: Puotinen, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201502191108
Language: English
Published: Oulu : T. Puotinen, 2015
Publish Date: 2015-02-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kallunki, Juha-Pekka
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:
In this thesis, the additional firm value created by strategic investments has been studied. Additionally, a new and innovative firm valuation method is developed. The new method takes the dual nature of investments into account and emphasizes the effect of strategic investments on value creation in a way that is groundbreaking in firm valuation. The new method is called the Strategy Value-Added Concept (SVAC). The SVAC method is based on modern theories in management accounting and investment appraisal. According to the SVAC theory, the firm value consists of two elements: pre-strategy value and strategy value. Pre-strategy value is the present value of the remaining operating cash flow from the company’s business, without any further strategic investments. The strategy value is the present value of the cash flow from strategic decisions and investments in the future. Based on the SVAC theory, the ability of the discounted dividend model (DDM), the discounted cash flow method (DCF) and the Economic Value Added model (EVA) to recognize the value created by strategic investments is analyzed. Based on the results, the DCF method and the EVA method have proven to be applicable only for pre-strategy value analysis. The weaknesses of the DDM method were observed. In this thesis, a firm valuation application based on the SVAC theory has been engineered on Excel spreadsheet. The SVAC model is verified by calculating the value per share for a case company and comparing the results with the results given by conventional valuation methods. Additionally, a thorough sensitivity analysis has been carried out. The valuation comparison on the case company demonstrates the unique ability of the SVAC model to identify the future value potential caused by strategic investments whereas the conventional valuation methods have a tendency to undervalue the case company as the strategy value created by investments is not recognized.
see all

Tässä työssä tarkastellaan yritysten tekemien strategisten investointien luomaa lisäarvoa. Lisäksi tässä työssä on kehitetty uusi ja innovatiivinen yrityksen arvonmääritysmenetelmä. Kehitetyllä menetelmällä pystytään huomioimaan investointien dualistinen luonne sekä määrittämään strategisten investointien arvoa lisäävää vaikutus uraauurtavalla tavalla. Kehitetty arvonmääritysmenetelmä, Strategy Value-Added Concept (SVAC), perustuu moderniin johdon laskentatoimen ja investointilaskelmien teoriaan. SVAC-teorian mukaan yrityksen arvo muodostuu kahdesta osatekijästä: perusosasta (engl. pre-strategy value) ja strategisten investointien luomasta lisäarvosta (engl. strategy value). Yrityksen arvon perusosalla tarkoitetaan yrityksen tuottamien kassavirtojen nykyarvoa ilman uusia investointeja. Strateginen lisäarvo puolestaan tarkoittaa tulevien strategisten investointien tuottamien kassavirtojen nykyarvoa. Tässä työssä on arvioitu perinteisten arvonmääritysmallien (osinkomallin, kassavirtamallin ja lisäarvomallin) soveltuvuutta strategisen lisäarvon määrittämiseen. Tulosten perusteella kassavirtamalli ja lisäarvomalli soveltuvat ainoastaan yrityksen arvon perusosan määrittämiseen. Osinkomallin havaittiin sisältävän rajoituksia SVAC-teorian soveltamisessa. Tässä työssä on myös kehitetty SVAC-teoriaan perustuva arvonmäärityssovellus. Sovellus on rakennettu Microsoft Excel -laskentataulukkoon. SVAC-arvonmääritysmallin ja kehitetyn arvonmäärityssovelluksen toimivuus on varmennettu soveltamalla niitä julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yrityksen osakkeen arvonmääritykseen. Tuloksia on verrattu perinteisten arvonmääritysmallien antamiin tuloksiin. Lisäksi tulosten herkkyyttä ennustetuille parametreille on analysoitu. Tulokset osoittavat SVAC-mallin ainutlaatuisen kyvyn ilmaista tulevien strategisten investointien tuottaman arvonnousun potentiaalin. Perinteiset arvonmääritysmallit aliarvioivat investoivien yrityksen arvon, sillä ne jättävät investointien tuottaman lisäarvon noteeraamatta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Puotinen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.