University of Oulu

Sepsispotilaiden luuytimen tukikudossolujen erilaistuminen luusoluksi ja kokeellisen sepsismallin vaikutus solujen kollegeenituotantoon

Saved in:
Author: Pernu, Roni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 18
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201503051133
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Pernu, 2015
Publish Date: 2015-03-11
Thesis type: Other thesis
Tutor: Lehenkari, Petri
Reviewer: Tuukkanen, Kaarlo
Lehenkari, Petri
Description:
Vaikeassa sepsiksessä kuolleisuus on korkea ja ennustetta on parannettu varhaisella tunnistamisella, aikaisin aloitetulla antibiootilla ja tavoiteohjatulla nestehoidolla. Sepsiksessä sytokiinien liikatuotannolla on nykykäsityksen mukaan suuri rooli. Luuytimen mesenkymaaliset tukikudossolut ovat aiemmissa tutkimuksissa vaimentaneet tulehdusta ja niitä tutkitaan intensiivisesti. Sepsiksen hoidossa soluterapiatutkimus on vielä lapsenkengissä. Tutkimusta tarvitaan solujen vaikutuksesta elimistön paranemisprosessien tukemisessa vaikeassa tulehduksessa ja päinvastoin vaikean tulehduksen vaikutusta solujen elin- ja toimintakykyyn. Tässä tutkielmassa selvitettiin 9 lyhyen aikaa septistä shokkia sairastaneiden potilaiden luuytimen solujen erilaistumiskykyä luusoluiksi määrittämällä kalsiumpitoisuus ja AFOS-aktiivisuus sekä jakautumiskykyä MTT-testin avulla. Vertailuryhmänä toimi elektiivisen lonkkaleikkauksen yhteydessä otetut solut. Lisäksi kokeellisessa sepsismallissa tutkittiin 4 vuorokauden altistuksen jälkeen solujen kyky tuottaa kollageenia määrittämällä PINP-pitoisuudet elatusnesteestä altistuksen jälkeen. Solujen erilaistumiskyky ja jakautumiskyky eivät ole selkeästi huonontuneet, kun ne pääsevät tulehdusympäristöstä ei-tulehdukselliseen soluviljely-ympäristöön. Kokeellisessa sepsismallissa PINP-tasot laskivat huomattavasti vertailuryhmiin verrattuna.
see all

Subjects:
Copyright information: © Roni Pernu, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.