University of Oulu

Social value creation abroad : social enterprises’ adaptation to foreign environments

Saved in:
Author: Kettunen, Titta-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, International Business
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201503121144
Language: English
Published: Oulu : T.-M. Kettunen, 2015
Publish Date: 2015-03-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hurmelinna-Laukkanen, Pia
Reviewer: Haapanen, Lauri
Hurmelinna-Laukkanen, Pia
Description:
The research focuses on internationalizing social value creation of social enterprises taking the point of view of social enterprises’ adaptation to foreign environments. The paper aims to clarify what kinds of methods social enterprises use in order to adapt to the foreign environments in which they are creating social value. The research has been conducted as a qualitative study combining information from previous researches with new empirical data collected by interviewing four international social enterprises. The interviewed enterprises operate and are originally from different countries. The results of this study show that internationalization of social enterprises is partly different from the internationalization of commercial ones. Due to the differences in mission and operating context, social enterprises often face bigger challenges when internationalizing their mission than commercial enterprises do. Based on this research, it is obvious that social networks and partnerships are crucial for social enterprises when adapting to foreign markets. The partners can help, among other things, in learning the culture, applying for funding and in general recognizing the social value creation possibilities abroad. In addition, changing the legislation and rules in the host country, organizational flexibility and product adaptation play an important role when adapting to creating social value abroad. The earlier researches have quite rarely focused on the internationalization aspects or taken the international perspective on social entrepreneurship. Therefore, adaptation to foreign environments is a new topic in social entrepreneurship research. Hence, the results of this study help to understand the field of international social entrepreneurship better and contribute to theory building on the field. Furthermore, the results can be used as a tool to facilitate internationalization of social impact.
see all

Tutkimus paneutuu yhteiskunnallisten yritysten yhteiskunnallisen vaikutuksen kansainvälistämiseen ja erityisesti ulkomaiseen toimintaympäristöön sopeutumiseen yhteiskunnallisen vaikutuksen näkökulmasta. Työn tavoitteena on selvittää, millä tavoin yhteiskunnalliset yritykset pyrkivät sopeutumaan ulkomaisille markkinoille laajentaessaan luomansa yhteiskunnallisen vaikutuksen ulottuvaksi kotimaansa ulkopuolelle. Tutkimus on laadullinen ja se on toteutettu analysoimalla aikaisempia tutkimuksia ja yhdistämällä näiden tutkimusten löydöksiä haastatteluilla kerättyyn empiiriseen aineistoon. Tutkimusta varten on haastateltu neljää yritystä neljästä eri maasta. Yritysten toimialueet ovat erilaiset. Yhteiskunnalliset yritykset kansainvälistyvät hieman eri tavalla kuin perinteiset yritykset ja ne myös kohtaavat monet kansainvälistymisen haasteet suurempina tavoitteen ja toimintaympäristön erojen vuoksi. Tutkimus osoittaa erittäin selkeästi, että yhteiskunnallisille yrityksille sopivat yhteistyökumppanit ovat avainasemassa kansainvälistymisen ongelmia ratkottaessa. Yhteistyökumppanit voivat auttaa muun muassa kohdemaan kulttuurin ymmärtämisessä, rahoituksen hakemisessa tai ylipäätään ulkomaisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa. Tärkeässä roolissa sopeutumisprosessissa ovat myös kohdemaan sääntöjen ja lakien muuttaminen, organisaation joustavuus sekä tuotteen muokkaaminen kulttuurillisesti kohdemarkkinoille sopivaksi. Yhteiskunnallisista yrityksistä on aikaisemmin tehty hyvin vähän tutkimusta kansainvälisestä näkökulmasta tai kansainvälistymiseen liittyen. Tästä syystä ulkomaisille markkinoille sopeutuminen on yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkimuksessa uusi aihe, minkä vuoksi tämän tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään kansainvälisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden ilmiötä paremmin sekä tarjoavat työkalun yhteiskunnallisen vaikutuksen kansainvälistämisen avuksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Titta-Maria Kettunen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.