University of Oulu

Yhteiskunnan merkitsemät : kokemukset koulukodista 1950–1985 ja niiden muisto

Saved in:
Author: Laitala, Marjo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 182
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201503251189
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Laitala, 2015
Publish Date: 2015-03-31
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puuronen, Vesa
Reviewer: Luoma, Pentti
Ulvinen, Veli-Matti
Puuronen, Vesa
Description:
Tutkimukseni kohteena ovat olleet kokemukset koulukodista neljällä eri vuosikymmenellä, vuosina 1950–1985. Koulukotiin tuolloin sijoitettuna olleiden omat kertomukset ovat akateemisen tutkimuksen ohittama aihe, joten pyrkimys paikata historian tietoaukkoa on ollut yksi tutkimukseni tavoitteista. Lähtökohtana on ollut viitteet siitä, että lasten sijaishuollon lähimenneisyys sisältää epäkohtia, kaltoinkohtelua ja jopa väkivaltaa. Tutkimuksen tarkoitus on ollut tuottaa tietoa tästä ilmiöstä ja siten tutkimustehtävään liittyy myös vahva eettinen ulottuvuus. Kysyn: millaisia kokemuksia ja muistoja koulukotiin lähetetyillä, nyt jo keski-iän ylittäneillä ihmisillä on elämästään laitoksessa, ja miten he arvioivat siellä vietetyn ajan vaikuttaneen heidän myöhempään elämäänsä. Tutkimukseen on haastateltu 19 henkilöä. Tutkimuksen keskeinen teoreettinen ja käsitteellinen paikannus on Michel Foucault’n käsitys vallasta. Olen valinnut Foucault’n ajatukset vallasta tutkimukseni teoreettiseksi taustaksi, sillä hänen analyysinsa siitä, että tiettyjen instituutioiden tavoite on muokata ihmisen identiteettiä, on mielestäni selitysvoimainen. Koulukoti on yksi tällaisista instituutioista. Foucault’n käsitys vallasta suhteiden verkostona auttaa toisaalta näkemään koulukotiin sijoitetut lapset ja nuoret, ei pelkästään kohteina, vaan aktiivisina toimijoina, joilla on mahdollisuus vastarintaan. Haastattelujen perusteella koulukodin historiaa keskeisesti määrittävä ojentava ja rankaiseva ydin on säilynyt yllättävän muuttumattomana. Kertomuksissa eri vuosikymmeniltä korostuvat voimattomuuden tunteet, pelko ja väkivalta. Työnteko koulukodeissa on perustunut pakkoon ja maatilaa niiden yhteydessä on vielä 1960-luvulla ylläpidetty paljolti oppilaiden työllä ja koulunkäynnin kustannuksella.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marjo Laitala, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.