University of Oulu

Open source version control software

Saved in:
Author: Seppänen, Vili1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201503311195
Language: English
Published: Oulu : V. Seppänen, 2015
Publish Date: 2015-04-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Reviewer: Hannuksela, Jari
Description:

Abstract

The environment around open source version control software is very opinionated and therefore it is hard to find unbiased comparison between different open source version control software. This Bachelor’s thesis provides background and covers the basics of version control systems. Thesis also categorizes and differentiates the main types of version control systems, by investigating the way they handle repositories and by categorizing them to centralized and distributed. Finally, this thesis provides the unbiased technical comparison of the selected open source version control software and a way to map a suitable one for a software project. Comparison of technical details is collected into tables for easy interpretation and the main differentiators are explained more carefully. Mapping is achieved by pairing the major characteristics of different software projects with the technical features of version control systems and then with version control software that best supports these specific features. Pairing of the software project and the version control software is further refined with technical details that are not covered by the needs of major characteristics of the software project. Selection of the open source version control software is restricted to the four most popular ones.

Avoimen lähdekoodin versionhallintaohjelmistot

Tiivistelmä

Avoimen lähdekoodin versionhallintaohjelmistoista on vaikea löytää puolueetonta vertailua, koska mielipiteet niiden ympärillä ovat hyvin polarisoituneita. Tämä kandidaatintyö tarjoaa taustatietoa ja käy läpi versionhallintajärjestelmien perusteet. Lisäksi tutkielma luokittelee ja erottaa versionhallintajärjestelmien päätyypit tarkastelemalla järjestelmien tapaa käyttää versionhallinnan varastoa ja kategorisoimalla järjestelmät sen mukaan keskitettyihin ja hajautettuihin. Tämä kandidaatintyö esittää myös puolueettoman teknisen vertailun yleisimmistä avoimen lähdekoodin versionhallintaohjelmistoista ja tavan kartoittaa ohjelmistoprojektiin sopiva versionhallintaohjelmisto. Tekninen vertailu on koottu taulukoiksi tulkinnan helpottamiseksi. Lisäksi pääeroavaisuudet on käyty läpi tarkemmin. Sopivan versionhallintaohjelmiston kartoittaminen ohjelmistoprojektiin on toteutettu yhdistämällä ohjelmistoprojektien tunnusomaiset piirteet versionhallintajärjestelmien ominaisuuksiin ja tämän jälkeen valitsemalla versionhallintaohjelmisto, joka toteuttaa kyseiset ominaisuudet. Tämän lisäksi versionhallintaohjelmiston valintaa tarkennetaan ottamalla huomioon ne tekniset eroavaisuudet, jotka eivät tule esiin tarkasteltaessa ohjelmistoprojektin tunnusomaisia piirteitä. Avoimen lähdekoodin versionhallintaohjelmistoista mukaan on valittu vain neljä käytetyintä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vili Seppänen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.