University of Oulu

Usability analysis of the FDT standard Device Type Manager (DTM) in the plant life cycle

Saved in:
Author: Kanto, Markku1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Process and Environmental Engineering, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Pages: 48
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504021209
Language: English
Published: Oulu : M. Kanto, 2013
Publish Date: 2015-04-09
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Reviewer: Haapasalo, Harri
Kropsu-Vehkaperä, Hanna
Description:

Abstract

Fast development and complexity of modern automation has brought many challenges to automation solutions providers. One important part of modern automation is Plant Asset Management (PAM) tool, especially in field devices business where Company X is market leader. The communication between the field device and PAM tool is done via Device Type Manager (DTM). DTM is a Human Machine Interface (HMI) which provides the high sophisticated parameters of the device to a one interface. HMI or SCADA (Supervisory Control and Data Access) systems developers are facing serious problems to give users needed information in a package which is usable.

This research will concentrate to clarify and improve current DTM usability for Company X (CX). First, the thesis will go through CX DTMs user types. User type’s clarification will be the basis information for usability benchmarking tests with the biggest competitors of CX. Benchmarking tests will concentrate on commissioning, because it is the most time spending and that is why the most money consuming, regular task in a field device plant life cycle. In the end, master thesis will provide a clarified user types with the user needs and goals towards the DTM. Plus the main thing, to a have an improvement proposals for DTM usability for today and future.

Tests showed that CX is way behind in the efficiency and also in the satisfaction towards competitors. In usability satisfaction, CX was competing against Company M from the last place when Company V and Company E are fighting of the first place. Quite describing is the average rate of satisfaction, for Company E it was 6.05, Company V 5.71 and then comes CX with average rate 4.56. Only Company M had worse users’ satisfaction rate with 3.91. In the efficiency the situation was similar, CX where competing of the last place when Company M and Company E were almost twice faster. According to the benchmarking tests, in effectiveness CX where only one who had DTM where users made faults. In other issues, tasks performers asked help if there were problems.

Fast development and complexity of modern automation has influenced also to CX DTM usability, making DTMs huge and complex from the usability and structure. It is shown in the test that DTM usability hasn’t been the focus of CX by this far. Anyway, now it should become one of the tasks to make a serious improve.

FDT standardisoidun Device Type Managerin (DTM) käytettävyys analyysi elinkaaren aikana

Tiivistelmä

Automaatioteknologian nopea kehitys ja monimutkaisuus ovat tuoneet uudenlaisia haasteita automaatioratkaisuja tarjoaville yrityksille. Kenttälaitteita tarjoavassa liiketoiminnassa, jossa Yritys X (CX) on markkinajohtaja, laitostenhallintatyökalut ovat yksi tärkeä osa modernia automaatiota. Laitostenhallintatyökalujen ja kenttälaitteiden välillä Device Type Manager (DTM) on puuttuva kommunikoinnin palanen. DTM on ihmisille kehitetty käyttöliittymä (Human Machine Interface — HMI), joka tarjoaa laadullisesti tarkkoja mittalaiteparametrejä yhdelle näyttöpäätteelle. HMI ja SCADA eli käytön ja tiedonsiirron ohjauksen hallinta työkalu (Supervisory Control and Data Access) systeemin kehittäjät ovat kohdanneet todellisia haasteita yrittäessään tarjota tarpeellisen tiedon, joka olisi samalla myös käytettävyydessä toimiva.

Diplomityö tulee keskittymään Yritys X:n DTM:n käytettävyyden analysointiin ja kehitykseen. Ensiksi diplomityössä tarkennetaan jo standardisoituja CX:n käyttäjätyyppejä, jonka jälkeen saatu tieto tullaan käyttämään alustavana tietona CX:n suurimpien kilpailijoiden vertailututkimukselle. Vertailututkimus tulee keskittymään käyttöönottoon, koska tämä on eniten aikaa vievä vaihe ja täten myös kallein normaalisti tehtävä työvaihe kenttälaitteiden elinkaaren aikana. Diplomityö tulee tarjoamaan tarkennetut käyttäjätyypit ja niiden tehtävät sekä tavoitteet DTM:lle. Lopuksi diplomityö esittää parannusehdotuksia DTM:n tämän hetkiselle ja tulevaisuuden käytettävyydelle.

Testit osoittivat että CX:lla on paljon parannettavaa käytettävyyden suhteen. Sekä suorituskyvyssä että tyytyväisyydessä, CX oli vasta kolmannella sijalla, selvällä erolla kärkikaksikkoon. Myös tehokkuudessa huomattiin selkeitä puutteita CX:n DTM:ssä. Kuvaava tieto CX:n heikohkosta menestyksestä käytettävyystesteissä kertoo käytettävyys tyytyväisyyden keskiarvot. Yritys E:n keskiarvo oli 6.05 ja kakkosena olevan Yritys V:n 5.71. Seuraavaksi tuli CX selkeällä erolla keskiarvoin 4.56. Ainoastaan Yritys M:n DTM sai huonomman keskiarvon 3.91.

Nopea kehitys ja monimutkaisuus automaatioliiketoiminnassa ovat vaikuttaneet myös CX:n käytettävyyteen, tehden siittä valtavan ja monimutkaisen rakenteeltaan että käytettävyydeltään. Testit osoittivat että CX ei ole keskittynyt DTM:n käytettävyyden parantamiseen, joten nyt olisi aika alkaa tekemään todellisia uudistuksia käytettävyydenkin suhteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Markku Kanto, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.