University of Oulu

Hoitoketjun kustannus-vaikuttavuusanalyysi sekä sairaanhoitopiirikohtaiset erot aivoinfarktin hoidossa vuosina 1999–2009

Saved in:
Author: Oikarainen, Tuomo1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Pages: 124
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504021230
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Oikarainen, 2013
Publish Date: 2015-04-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Svento, Rauli
Reviewer: Svento, Rauli
Puhakka, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Aivoinfarkti on yksi eniten kustannuksia aiheuttavista sairauksista. Kustannusten lisäksi se aiheuttaa myös merkittävää inhimillistä kärsimystä kuoleman ja toimintakyvyn menetyksen kautta. Kalliita tutkimuksia ja hoitoja vaativan akuuttihoidon lisäksi etenkin toimintakykyään merkittävästi menettäneiden jatkohoito sitoo huomattavasti terveydenhuollon resursseja. Sairauden merkittävyyden vuoksi, tulisi sen hoitomenetelmien olla huippuunsa hiotut.

Tämän työn tavoitteena on tutkia sairaanhoitopiirikohtaisia eroja aivoinfarktin hoidossa, sekä määrittää koko aivoinfarktin hoitoketjun kustannusvaikuttavuus. Tutkimusaineisto koostuu vuosien 1999–2009 aikana aivoinfarktin sairastaneista potilaista, joista on muodostettu paneeliaineisto vuosittain ja sairaanhoitopiireittäin. Aineiston tutkimusmenetelmät ovat kvantitatiivisia.

Tulosten valossa aivoinfarktin hoidon vaikuttavuus on seuranta-aikana parantunut. Kuolleisuus aivoinfarktiin on laskenut ja kotona vietettyjen päivien määrä noussut. Merkittävin kuolleisuuden laskua selittävä tekijä on trendinomainen kehitys sairauden hoidossa, mutta myös lisäkustannuksilla osoitetaan saavutettavan vaikuttavuuslisää. Sairaanhoitopiirien ääripäiden välillä on suuria eroja niin vaikuttavuudessa kuin kustannuksissa.

Tulokset ovat hyvin yleistettävissä, sillä niiden taustalla oleva aineisto on todellisesta reaalielämän vaikuttavuudesta kertovaa. Tutkimuksessa on myös heikkouksia, mutta kokonaisuutena voidaan saatuja löydöksiä pitää luotettavina. Löydösten pohjalta herää mielenkiintoisia jatkotutkimussuunnitelmia erityisesti kuntoutuksen ja elämänlaatutiedon osalta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomo Oikarainen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.