University of Oulu

Mistä on pienet piiskat tehty? : selittävä näkökulma Friedrich Nietzschen naiseuskäsitykseen

Saved in:
Author: Hyyrönmäki, Sauli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 96
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504021269
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Hyyrönmäki, 2014
Publish Date: 2015-04-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pietikäinen, Petteri
Reviewer: Pietikäinen, Petteri
Väyrynen, Kari
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassani ”MISTÄ ON PIENET PIISKAT TEHTY? Selittävä näkökulma Friedrich Nietzschen naiseuskäsitykseen” selitän filosofi Friedrich Nietzschen käsityksiä naisista ja yleisemmin naiseudesta kartoittamalla hänen naiseuskäsitykseensä vaikuttaneita tekijöitä ja osoittamalla, kuinka näiden tekijöiden vaikutus ilmenee Nietzschen elämässä ja teoksissa. Tutkielmani päälähde on Nietzschen julkaistu filosofinen tuotanto, mutta käytän myös Nietzschestä kirjoitettuja elämäkertoja sekä hänen runouttaan ja julkaistua kirjeenvaihtoaan. Tutkielmani tarkoitus on valaista Nietzschen naiseuskäsityksen muodostumisprosessia selittävän aate- ja oppihistoriallisen lähestymistavan kautta.

Nietzschen naiseuskäsitykseen vaikuttivat hänen isänsä varhainen kuolema, hänen naisilta saamansa kristillinen kasvatus, vaikea suhde Elisabeth-sisareen sekä epäonniset rakastumiset Cosima Wagneriin ja Lou Saloméen. Nietzschen ristiriitojen täyttämä persoonallisuus suuntasi Nietzschen teoreettista kiinnostusta selkeitä sukupuolieroja kannattavien ajattelijoiden suuntaan. Nietzschen naiseuskäsitys sai vaikutteita ainakin Immanuel Kantilta, Arthur Schopenhauerilta, Georg Wilhelm Friedrich Hegeliltä, Jean-Jacques Rousseaulta ja Johann Gottlieb Fichteltä. Nietzschen epistemologinen perspektivismi piti mahdottomana objektiivisen totuuden saavuttamista naisista. Nietzsche pitikin aikansa naiskäsityksiä keinotekoisina ja miesten vallantahtoa palvelevina.

Nietzsche sekä kaipasi että pelkäsi voimakkaita naisia. Seksuaalisuuden pelostaan huolimatta hän pyrki edistämään seksuaalimyönteisiä arvoja kirjoituksissaan ja hyökkäsi Immanuel Kantin ja John Stuart Millin seksuaalikielteisyyttä vastaan. Ihailemiensa antiikin kreikkalaisten tavoin Nietzsche mielsi naisen miehen omaisuudeksi, jonka tehtävä on palvella miestä, synnyttää ja kasvattaa lapsia sekä arjen rutiineista huolehtimalla vapauttaa mies luomaan kulttuuria. Nietzsche vastusti ajalleen tyypillisesti naisten koulutusta ja sukupuolten tasa-arvoa. Nietzsche vastusti Hegelin lailla romantikkojen esittämiä ajatuksia rakkausavioliitoista. Nietzsche piti kristinuskoa naisellisena ja yhdisti sen usein vanhan naisen hahmoon. Nietzsche käytti teoksissaan uuden ajan luonnonfilosofian tavoin naisiin liittyviä metaforia. Hän hyökkäsi sekä romantikkojen että dekadenttien kannattamia androgynismin ja steriiliyden ihanteita vastaan. Nietzsche kärsi yksinäisyydestä, mutta pelkäsi vaimon rajoittavan hänen ajatuksenvapauttaan. Nietzschen ihanteena olikin henkisesti intohimoinen avioliiton ulkopuolella pysyvä suhde.

Katson, että kirjoittajan kautta tekstiä tulkitsemaan ja selittämään pyrkivä aate- ja oppihistoriallinen tutkimus on arvokas lisä Nietzsche-tutkimuksen piirissä muodissa olevaan tekstin autonomiaa korostavaan tutkimussuuntaan. Nietzschen naiseuskäsityksen tätä tutkimusta perinpohjaisempi selittäminen vaatisi Nietzschen jälkeenjääneiden papereiden järjestelmällistä läpikäyntiä. Luonteva jatkotutkimuksen aihe olisi selittävän näkökulman soveltaminen Nietzschen mieheyskäsitykseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sauli Hyyrönmäki, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.