University of Oulu

Liikennevalometafora muistisairaan vanhuksen ohjauksessa

Saved in:
Author: Häyrynen, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 57
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504021296
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Häyrynen, 2014
Publish Date: 2015-04-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pulli, Petri
Leinonen, Eeva
Reviewer: Pulli, Petri
Leinonen, Eeva
Kangas, Maarit
Description:
Ihmisten elinajanodote pitenee jatkuvasti. Sen seurauksena ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa, mikä johtaa väistämättä myös ikääntymisestä johtuvien terveysongelmien lisääntymiseen tulevaisuudessa. Yksi vaikeimmista ikääntymisen aiheuttamista terveysongelmista ovat muistisairaudet. Muistisairaus johtaa edetessään usein tilanteeseen, jossa muistisairaan itsenäinen toiminta vaikeutuu huomattavasti tai käy mahdottomaksi. Tällöin joudutaan turvautumaan joko omaishoidon tai terveydenhoitopalvelujen apuun. Samalla väestön huoltosuhde heikkenee, mikä aiheuttaa haasteita saada vanhustenhoidon ja terveydenhuollon resurssien riittävyys varmistettua myös tulevaisuudessa. Sellaisista teknisistä apuvälineistä, joilla jatkuvan kotihoidon tarvetta tai laitostumista voidaan siirtää myöhemmäksi, olisi hyötyä sekä ikääntyneille itselleen että yhteiskunnallisesti. Tämän tutkimuksen avulla on selvitetty mm. miten liikennevalometaforaa voidaan hyödyntää muistisairaan vanhuksen ohjauksessa ja miten liikennevalometaforaa hyödyntävä järjestelmä voidaan toteuttaa silmälaseihin. Lisäksi on tutkittu, miten vanhukset havaitsevat kyseisen tavan ohjausviestien välitykseen ja miten he reagoivat siihen. Tutkimuksen kohteina ovat olleet mm. eri tavat, joilla liikennevalot voi toteuttaa silmikon näkökenttään, eri tavoilla näytettyjen liikennevalojen havaittavuus sekä liikennevalolaseihin liittyvät turvallisuusnäkökohdat. Tutkimuksessa käytettiin konstruktiivista tutkimusmenetelmää ja sen artefakti oli tätä tutkimusta varten kehitetty liikennevalometaforaa hyödyntävä silmikkoprototyyppi. Tutkimusmateriaali on kerätty silmikkoprototyypin käyttäjätesteistä ja se on analysoitu laadullisilla menetelmillä. Tutkimuksen tuloksena selvisi missä kohden silmikon näkökenttää liikennevalot havaitaan parhaiten ja haittaavat vähiten. Haastatteluiden avulla saatiin selville myös mitä mieltä testikäyttäjät olivat eri tavoilla näytetyistä liikennevaloista. Käyttäjätesteissä huomattiin, että kaikki testeihin osallistuneet henkilöt, joilla oli joko normaalit tai mahdollisesti lievästi heikentyneet kognitiiviset kyvyt havaitsivat silmälaseissa olevat liikennevalot hyvin. Käyttäjätestien tulosten ja haastattelujen perusteella silmälaseihin toteutettua liikennevalometaforaa on mahdollista hyödyntää vanhusten ohjauksessa ja liikennevalolasit voivat mahdollisesti myös lisätä turvallisuutta. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että oikein suunniteltuina ja toteutettuina liikennevalolasit voisivat olla sekä käyttökelpoisia että hyödyllisiä esim. navigoinnissa, ohjauksessa ja turvallisuuden parantamisessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Häyrynen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.