University of Oulu

Toisen luokan haltioita : haltian henkilöhahmon alisteinen asema Andrzej Sapkowskin Viimeisessä toivomuksessa

Saved in:
Author: Isokoski, Mika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504021302
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Isokoski, 2015
Publish Date: 2015-04-08
Thesis type: Other thesis
Thesis subtype: Sivuainetutkielma
Tutor: Kuusisto, Pekka
Reviewer: Kuusisto, Pekka
Korpua, Jyrki
Description:

Tiivistelmä

Kirjallisuuden sivuaineen tutkielmani käsittelee haltian henkilöhahmon alisteista asemaa Andrzej Sapkowskin teoksessa Viimeinen toivomus -teoksessa. Fantasiakirjallisuutta lukiessani olin tottunut siihen, että haltiat esitetään tavallisesti muita henkilöhahmoja ylevämpinä ja parempina olentoina, mutta Sapkowskin teoksessa he olivatkin marginaaliin työnnettyjä, ihmisten halveksimia olentoja.

Lähdin selvittämään haltioiden asemaa Sapkowskin fiktiivisen maailman modaliteeteista, teemoista ja moodista käsin, hyödyntäen tässä työssä viitekehyksenäni Lubomír Doleželin teoriaa mahdollisista maailmoista, jonka hän esittelee vuonna 1998 ilmestyneessä teoksessaan Heterocosmica. Fiction and Possible Worlds. Päädyin analyysissäni siihen johtopäätökseen, että Sapkowski on heikentänyt teoksessaan fantasiakirjallisuudessa esiintyvää haltian tyyppiä muun muassa riisumalla heiltä pois muissa genren teoksissa esiintyviä yli-inhimillisiä kykyjä ja tuomalla heidät pitkäikäisyyttä lukuunottamatta ihmisten tasolle. Tämä näkyy muun muassa siinä, että haltiat voivat sairastua puutostauteihin ihmisten tavoin. Lisäksi fantasiamaailmassa rajoitetaan haltioiden oikeuksia ihmisten asuttamissa kaupungeissa ja heitä on ajettu pois omilta mailtaan, jotta ihmiset ovat saaneet nämä viljavat alueet käyttöönsä. Haltioiden henkilöhahmoihin liittyy myös demonisointia ja virheellistä tietoa.

Haltian henkilöhahmon heikentäminen ja alisteiseen asemaan asettaminen selittyy teoksen teemojen kautta. Eräs läpäisevistä teemoista on toiseus ja ihmiskunnan ulkopuolisten olentojen joutuminen ihmisten pyrkimysten uhreiksi. Nämä teemat ilmenevät toistuvina motiiveina, joissa ”toiset”, hirviöt ja haltiat joutuvat ihmisten ahneuden ja vallanhimon uhreiksi. Haltioiden kohtalo on eräs näiden teemojen motiiveista. Jotta haltiat voisivat joutua tällaiseen tilanteeseen, on ollut loogista karsia heidän kykyjään, jotta alisteiseen asemaan joutuminen olisi ylipäätänsä mahdollista. Haltioiden alempaan statukseen vaikuttaa myös teoksen moodi, jota voisi lähinnä luonnehtia groteskiksi. Groteski moodi tukee myös teoksen teemoja, sillä eräs groteskin ominaisuus on normaaliuden ja inhimillisyyden määritelmien kyseenalaistaminen. Myös tämä kysymys nousee yhdeksi teoksen teemoista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mika Isokoski, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.