University of Oulu

Oppimispelien tehokkuus matematiikan opetuksessa oppimistulosten sekä matematiikka-asenteiden kannalta

Saved in:
Author: Tornberg, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504021304
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Tornberg, 2015
Publish Date: 2015-04-10
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Salmi, Pekka
Reviewer: Järvenpää, Maarit
Salmi, Pekka
Description:
Oppimispelien historiaa tutkittaessa voidaan palata ajassa taaksepäin aina antiikin Roomaan saakka. Nimenomaan opetukselliseen tarkoitukseen käytettävien pelien kehittäminen alkoi todenteolla kuitenkin vasta 1900-luvulla. Nykypäivän opetussuunnitelmissa oppimispelit ovat jo varsin merkittävässä roolissa, sillä niiden ajatellaan sopivan hyvin nykyisiin oppimiskäsityksiin. Myös matemaattisia oppimispelejä on olemassa paljon kaikille ikäluokille. Matematiikassa oppimispelejä käytetään usein oppilaiden viihdyttämiseen ja palkitsemiseen, mutta niistä voi olla hyötyä myös matematiikan oppimisen kannalta. Tässä tutkielmassa on esitelty joitakin oppimistulosten ja matematiikka-asenteiden kannalta merkittäviä tutkimuksia matemaattisten oppimispelien joukosta. Tutkielmassa etsitään matemaattisten oppimispelien hyötyjä ja haittoja, sekä vertaillaan tutkimuksista saatuja tuloksia. Oppimispelien ja oppimiskäsitysten nopean murroksen vuoksi tutkielmaan rajatut aineistot ovat pääasiallisesti 2000-luvun puolelta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Tornberg, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.