University of Oulu

Liiketoimintamalleista kohti kasvuyritysten kehityssuunnitelmaa

Saved in:
Author: Klasila, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504091346
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Klasila, 2015
Publish Date: 2015-04-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puhakka, Vesa
Reviewer: Puhakka, Vesa
Sipola, Sakari
Description:
Nopeiden muutosten keskellä kasvuyritysten johtajien on vaikea päivittää liiketoimintasuunnitelmaan seuraavia vaiheita yrityksen toiminnasta. Yrityksen tämänhetkistä ja tavoiteltavaa liiketoimintamallia on mahdollista kuvata liiketoimintamallien kirjallisuudessa esitetyillä malleilla. Liiketoimintamallien perustalta etsittiin neljältä kasvuyrityksen johtajalta teemahaastattelun keinoin kasvuyritysten kehityssuunnitelman luomisessa huomioon otettavia asioita. Muodostettu kehityssuunnitelma sisältää seitsemän keskeistä osa-aluetta. Osa-alueet ovat kehityssuunnitelman käyttämisessä järjestyksessä arvot, strategiset tavoitteet, henkilöstön kehitys jakautuen tietojen ja taitojen kehittymiseen, motivaatio, arvotarjoama asiakkaille, arvontuotannon arkkitehtuuri ja kassavirrat. Näistä osa-alueista kolme viimeisintä on yksinkertainen esitys yrityksen liiketoimintamallin kuvauksesta. Litteroitu haastattelumateriaali analysoitiin liiketoimintamallien kirjallisuuden perustalta. Analysoinnissa havaittiin tarve laajentaa kirjallisuuskatsausta huomioimaan yrityksen arvot, tulevaisuuden tavoitteet ja henkilöstön rooli. Yrityksen arvojen tärkeys vahvistui kirjallisuuskatsauksena menestyvien yrityksen päätöksenteon perustana olemisesta. Arvojen ja yrityksen kokonaiskuvan perustalta asetetaan tavoitteet yritykselle, jotka on oltava ymmärrettäviä myös käytännön työntekijöiden tasolla. Käytännössä tavoitteet liittyvät samalla keskeisesti yrityksen henkilöstön motivoimiseen. Liiketoimintamallit sisällyttävät yrityksen henkilöstön helposti samalle tasolle muiden resurssien kanssa. Haastatteluiden ja kirjallisuuden perusteella yrityksen henkilöstö osaamisineen muodostaa tärkeän osan menestymistä. Näin ollen muodostetussa kehityssuunnitelmassa henkilöstön kehittäminen nostetaan omaksi kokonaisuudeksi kehityssuunnitelmaa tarkasteltavien huomioitavaksi. Henkilöstön kehittämistä lähestytään pääasiassa tietojohtamisen kirjallisuuden kautta. Nykyaikaisen yrityksen menestyksessä tieto on keskeinen menestystekijä, joten tiedon kehittäminen ja hyödyntäminen on merkittävä osa henkilöstön työtä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Klasila, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.