University of Oulu

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Oulun normaalikoulun Ubiko-solun opetuksessa

Saved in:
Author: Levón, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504111357
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Levón, 2015
Publish Date: 2015-04-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lindh, Matti
Reviewer: Lindh, Matti
Nykänen, Jaakko
Description:
Tutkielmani käsittelee tieto- ja viestintätekniikan roolia koulujen opetuksessa nykypäivänä. Tieto- ja viestintätekniikka on merkittävä osa nykyistä yhteiskuntaa ja työtä tehdään yhä enemmän tietotekniikan välineillä. Pohdin viimeaikaisia muutoksia, jotka liittyvät sen käyttöön. Aihe on ajankohtainen, koska tieto- ja viestintätekniikka on merkittävä osa nykypäivää sekä koulumaailmassa että muualla. Keskeinen tutkimustehtävä teoriaosiossa on selvittää, missä määrin koulut hyödyntävät opetuksessaan tieto- ja viestintätekniikka. Tutkin lisäksi empiirisen aineiston kautta miten tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään Oulun Normaalikoulun Ubiko-solussa. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat opettajien ja oppilaiden kokemukset. Työn teoreettinen viitekehys rakentuu tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä koskevan aiemman tutkimuksen tarkastelusta. Erityisen huomion kohteena ovat sen käyttöalat, opettajien käyttäjäkokemukset ja opetuskäytön mahdolliset hyödyt ja haitat. Kouluissa on onnistuttu lisäämään tieto- ja viestintäteknisten laitteiden määrää, mutta sen tarkoituksenmukainen pedagoginen käyttö opetuksessa ei ole vielä kovin pitkälle kehittynyt. Tieto- ja viestintätekniikan suurin arvo on mahdollisesti sen mahdollistama ulkoinen muisti ja helppo muunneltavuus. Enää ei tarvitse opetella ulkoa niin paljon yksityiskohtaisia tietoja, mutta toisaalta tiedon etsimisen ja lähdekritiikin taidot korostuvat. Tutkimassani Ubiko-solussa tieto- ja viestintätekniikkaa käytettiin melko luonnollisena osana oppitunteja yleensä tiedon hakemisessa tai esitelmien tekemisessä. Myös musiikkia saatettiin kuunnella laitteilla keskittymisen parantamiseksi. Hankkeessa käytetyt tietotekniset laitteet olivat iPod touch, iPad, intelliPen — digitaalinen älykynä ja Promethean älytaulu. Ubiko- hankkeessa suurin osa tehtävistä ja esitelmistä tapahtui oppilaiden vastausten ja tutkijan oman havainnoinnin perusteella vaihtelevasti yksin ja pareittain. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyistä ryhmätehtävissä on vahvaa näyttöä (esim. CSILE, CSCL). Oppilaat ja opettajat kokivat pääasiassa tieto- ja viestintätekniikan motivoivaksi asiaksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Levón, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.