University of Oulu

”Kuka kutsuu heitä?” : subjektiivinen valta ja maahanmuuttajien poliittinen toimijuus oululaisessa lähidemokratiassa

Saved in:
Author: Nättilä, Hilla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504161403
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Nättilä, 2015
Publish Date: 2015-04-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Leinonen, Riitta-Marja
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Leinonen, Riitta-Marja
Description:
Tutkielma käsittelee maahanmuuttajien osallistumista paikallispolitiikkaan ja vapaan pääsyn paikkoihin Oulussa ja sen vaikutusta maahanmuuttajan kotiutumiseen. Aihetta on aikaisemmin tutkittu Suomessa lähinnä sosiologisista näkökulmista ja kansainvälisestikin antropologinen tutkimus maahanmuuttajien poliittisesta toimijuudesta on vähäistä. Maahanmuuton lisääntyessä aiheen tutkiminen on ajankohtaista. Keskeisiä teoreettisia käsitteitä tutkielmassa ovat valta, demokratia sekä integraatio, joita käsitellään työssä antropologisesta näkökulmasta. Tärkeä teoreettinen työkalu työssä on myös maahanmuuttajan käsittäminen poliittisena toimijana. Osallistumalla poliittiseen prosessiin toimija toteuttaa toimintaa subjektiivisesti, hyödyntäen omia henkilökohtaisia kokemuksiaan ja kykyjään, sen sijaan, että hän olisi poliittisten toimintojen kohde, objekti. Tutkielman aineisto on kerätty laadullisen tutkimuksen menetelmillä, osallistuvalla havainnoinnilla ja haastatteluja tekemällä. Osallistuvaa havainnointia tein Oulun suuralueilla pidettävien yhteistyöryhmien kokouksissa, erilaisissa tapahtumissa ja erään Oulun asukastuvan maahanmuuttajille suunnatulla kielikurssilla. Teemahaastatteluja pidin kymmenen, joista osan pidin maahanmuuttajille ja osan kaupungin päätöksentekoelimiin kuuluville henkilöille, kuten kaupunginvaltuutetuille ja virkamiehille. Tutkimusaineiston perusteella Oulussa asuvat maahanmuuttajat osallistuvat paikalliseen politiikkaan vaihtelevasti. Osalla poliittinen toimijuus oli elämäntapa ja toiset eivät osallistuneet politiikkaan aktiivisesti. Ongelmalliseksi koettiin sekä maahanmuuttajien että päättäjien välinen informaation kulku. Tiedonsaannin lisäksi osallistumista ohjaa yksilön persoonallisuus ja hänen henkilökohtaiset mielenkiinnon kohteensa — kaikki eivät pitäneet politiikkaa itselleen mielekkäänä vaikuttamiskeinona. Lisäksi luottamusta söi kokemus siitä, että päättäjien toimintaan ei juuri voi kansalaisena vaikuttaa. Valtaväestön ja yhteiskunnan kannustavan ilmapiirin avulla voidaan kuitenkin luoda osallisuutta maahanmuuttajien parissa. Nykyinen kotouttamispolitiikka jättää parantamisen varaa osallistumisen suhteen, vaikka sen vaikutukset kotiutumiseen koettiin haastateltavien mukaan myönteisinä. Tulevaisuudessa aiheesta olisi hyvä tehdä lisää tutkimusta antropologian saralta. Tutkimusaluetta voisi laajentaa esimerkiksi järjestöihin, opiskelijapolitiikkaan tai valtakunnalliseen politiikkaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hilla Nättilä, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.