University of Oulu

REST-tyylin ja ROA-arkkitehtuurin mukainen rajapinta pankkijärjestelmään

Saved in:
Author: Mäcklin, Risto1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science and Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9.7 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504171410
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Mäcklin, 2014
Publish Date: 2015-04-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Ojala, Timo
Reviewer: Riekki, Jukka
Ojala, Timo
Description:

Tiivistelmä

Palvelujen digitalisoituminen vaatii yrityksiltä ketteryyttä, jotta ne voivat menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Palvelujen siirtyminen Internetiin on vaatinut pankkien tietojärjestelmien ja liiketoimintaprosessien voimakasta kehittämistä. Tietojärjestelmien tarjoamien palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa tavoitellaan ketteryyttä, laajennettavuutta ja skaalautuvuutta, johon modernit Internet-teknologiat antavat hyvät mahdollisuudet.

Tässä diplomityössä tehtiin resurssiorientoituneen arkkitehtuurin (ROA) ja Representational State Transfer (REST) -tyylin mukainen ohjelmointirajapinta pankkijärjestelmään. Rajapinnan suunnittelussa perehdyttiin SOA- ja ROA-arkkitehtuureihin ja esimerkkeihin niiden aiemmasta hyödyntämisestä pankkijärjestelmissä. Toteutettu ohjelmointirajapinta säilyttää palveluorientoituneen arkkitehtuurin (SOA) hyödyt ja esittää liiketoimintaprosessit ROA-arkkitehtuurin ja REST-tyylin mukaisesti. Ohjelmointirajapintaa arviointiin vertaamalla sitä kahteen muuhun toteutukseen kokeellisesti ja heuristisesti. Ohjelmistorajapinnan toteutustavan todettiin täyttävän pankkien tietojärjestelmien ketterän kehityksen vaatimukset.

REST and ROA compliant banking system API

Abstract

The digitization of services requires companies to be agile so that they can thrive in international competition. The fact that services are moving to the Internet has required banks to heavily develop their information systems and business processes. The design and implementation of the services provided by the information systems pursues agility, extensibility and scalability, for which modern Internet technologies offer great opportunities.

This thesis contributed a REST and ROA compliant API for a banking system. The design of the API involved studying the SOA and ROA architectures and selected examples of their utilization in banking systems. The implemented API preserves the benefits of the SOA architecture and presents business processes according to the ROA architecture and REST style. The API was compared to two other implementations empirically and heuristically. The implementation of the API was found to fulfill the requirements of the agile development of banking information systems.

see all

Subjects:
Copyright information: © Risto Mäcklin, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.