University of Oulu

Ilmaisuvoimaisen siluettiviivan renderöiminen reaaliaikaisissa kolmiulotteisissa ympäristöissä

Saved in:
Author: Väisänen, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504251421
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Väisänen, 2015
Publish Date: 2015-04-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Halonen, Raija
Thurlin, Tomi
Öörni, Lasse
Reviewer: Halonen, Raija
Thurlin, Tomi
Öörni, Lasse
Description:
Tutkielmassa tarkasteltiin ilmaisuvoimaisia reaaliaikaisia siluettiviivan renderöintimenetelmiä. Erilaisten viivatyyppien muodostaminen on tärkeä osa epärealistista renderöintiä. Siinä tavoitteena on tuottaa realismista poikkeavia visuaalisia esitysmuotoja. Kolmiulotteisen viivan renderöimisen tutkimus on painottunut pitkälti algoritmilähtöisiin renderöintimenetelmien kuvauksiin. Tässä tutkimuksessa valittiin lähtökohdaksi sisällöntuottajakeskeinen näkökulma. Tutkimuksessa painotettiin reaaliaikaisen siluettiviivan renderöimisen ilmaisuvoimaisuutta joustavien ja monipuolisten viivan ominaisuuksien sekä niiden kontrollikeinojen kautta. Ilmaisuvoimainen viiva mahdollistaa sisällöntuottajan toteuttaa monipuolisesti erilaisia visuaalisia viivatyylejä. Tutkimus tehtiin suunnittelutieteellisenä tutkimuksena. Siinä toteutettiin objektiavaruudessa toimiva varjostinohjelma, joka tuotti siluettiviivoja kolmiulotteisille malleille reaaliaikaisesti nykyaikaisella PC-laitteistolla ja grafiikkaprosessorilla. Varjostin mahdollisti monipuolisten viivan ominaisuuksien muuntamisen suoran objektikontrollin, objektin etäisyyden sekä valon voimakkuuden muutosten kautta. Toteutuksessa hyödynnettiin Unity-pelimoottorin graafisia ominaisuuksia ja se kirjoitettiin Cg-ohjelmointikielellä. Viivan ominaisuudet ja niiden kontrollikeinot johdettiin klassisen taiteen piirustusoppaista. Toteutettu varjostinohjelma saavutti hyvin sille asetetut vaatimuskriteerit muutamaa viivan ominaisuuden kontrollikeinoa lukuun ottamatta. Varjostinohjelmassa havaittiin kuitenkin vaatimusmäärittelyn ulkopuolelta erityisesti viivan näkyvyyteen liittyviä piirtovirheitä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Väisänen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.