University of Oulu

Transmediatuotanto Docventures : tiedonvälitystä ja yleisön osallistamista

Saved in:
Author: Vihervaara, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504301436
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Vihervaara, 2015
Publish Date: 2015-05-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:
Tässä pro gradu -tutkimuksessa perehdytään televisiosarja Docventuresin tuotantoprosessiin, journalistisiin valintoihin ja niihin tapoihin, joilla ohjelma pyrkii osallistamaan yleisön mukaan ohjelman aiheita koskevaan julkiseen keskusteluun. Työ on tapaustutkimus, joka keskittyy ohjelman ensimmäiseen tuotantokauteen. Tutkimusaineisto koostuu kahdesta haastattelusta sekä osallistuvan havainnoinnin menetelmällä kerätyistä tiedoista, joiden hankkimisen on mahdollistanut työharjoittelu ohjelman tuotannon parissa. Aineiston käsittelyssä on käytetty laadullisen sisällönanalyysin menetelmää. Docventuresin ohjelmakokonaisuus koostuu dokumenttielokuvasta ja televisiossa ja radiossa käytävästä keskusteluohjelmasta. Ohjelmaformaattiin kuuluu myös vahva sosiaalisen median kanavien hyödyntäminen, joten ohjelman tuotanto on transmedia-tarinankerrontaa hyödyntävä kokonaisuus, jonka sisältö levittyy moneen eri mediakanavaan. Sosiaalisen median hyödyntäminen televisio-ohjelman teossa on suhteellisen tuore ilmiö Suomessa ja Docventuresin ohjelmaformaatti on saanut tunnustusta sen yleisöä osallistavasta otteesta. Yleisöä kannustettiin aktiiviseen toimintaan erityisesti Facebookissa lanseerattujen ”Viikon aktivismien” kautta. Aktivismien kuten ”Lihaton lokakuu” ja ”Liity heti kirkkoon” tavoitteena oli pyrkiä motivoimaan ohjelman yleisöä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen konkreettisten tekojen avulla. Toinen tärkeä sosiaalisen median kanava oli Twitter, jonka aktiivisuus painottui ohjelman aikaiseen kommentointiin (live tweeting). Twitterin muodostaman yhteyden avulla ihmiset pääsivät keskustelemaan ohjelman sisällöstä, jakamaan mielipiteitään ja olemaan samalla osa yhteisöä ja ilmiötä. Katsojien kommentteja käytettiin osana ohjelman käsikirjoitusta ja Twitterin ja Facebookin kautta lähetettyjä viestejä näytettiin katsojille myös televisioruudulta. Docventuresin journalistisista valinnoista voimakkaimmin esille nousi ohjelman kantaaottavuus ja akateemisten asiantuntijoiden hyödyntäminen tiedon rakentamisen tukena. Ohjelman tekijät Tuomas Milonoff ja Riku Rantala ottivat selkeästi kantaa ohjelmassa käsiteltyihin teemoihin. Tutkijoiden asiantuntijuuden hyödyntäminen oli ohjelmassa tietoinen valinta, mutta se nosti esille myös haasteita, sillä keskustelu ulottui usein tieteellisiä näkökulmia laajempiin yhteiskunnallisiin teemoihin. Ohjelman tekijöiden mukaan asiantuntijoiden hyödyntämisessä ongelmaksi saattoi muodostua se, että heillä ei välttämättä aina ollut riittävästi esiintymiskokemusta tai halua ottaa osaa tutkimusalansa ulkopuolelle ulottuvaan laajempaan keskusteluun. Osittain tämän seikan takia Docventuresin vierasvalinnoissa tukeuduttiin myös henkilöihin, jotka olivat puhuneet aiheesta julkisuudessa jo aikaisemmin ja joiden asiantuntemus rakentui akateemisen osaamisen sijasta heidän omakohtaisten kokemustensa kautta. Docventuresin ohjelmakokonaisuus osoittaa, että internet ja televisio eivät ole kilpailevia medioita, vaan niiden tiiviillä yhteistyöllä yleisö voidaan sitouttaa ohjelmaan yhä vahvemmin. Useaa eri kanavaa hyödyntämällä Docventures onnistuu välittämään tietoa yhteiskunnallisista asioista tavoilla, jotka tavoittavat monia eri yleisöjä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Vihervaara, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.