University of Oulu

Ohjelmoinnin opettaminen lapsille

Saved in:
Author: Piirainen, Arttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504301439
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Piirainen, 2015
Publish Date: 2015-05-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Molin-Juustila, Tonja
Description:
Tämän päivän lapset ovat tietoteknisesti valveutuneita ja heillä on kokemusta erilaisista teknologioista, kuten älypuhelimista, peleistä ja sosiaalisesta mediasta. Silti vain harvalla on kokemusta ohjelmoinnista. Viime vuosina tietoteknisesti kehittyvässä maailmassa on noussut esiin ohjelmoinnin opettaminen jo pienille lapsille peruskoulusta alkaen. Ohjelmointia on jo opetettu lapsille useissa maissa ohjelmointikerhoissa, päiväkodeissa ja peruskouluissa. Suomessa ohjelmointi tulee peruskoulun opetussuunnitelmaan vuonna 2016 matematiikan opettamisen yhteyteen. Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkastellaan aiemman tutkimuksen pohjalta, kuinka ohjelmointia on opetettu lapsille. Tämän työn kahdeksassa empiirisessä tutkimuksessa esitellään tutkimusmenetelmiä ohjelmoinnin opettamisesta eri ikäisille lapsille. Aineiston perusteella ohjelmoinnin opettamisen opetusmenetelmiä voidaan käyttää ihan tavallisissa luokkahuoneissa erilaisia opetuskäytäntöjä soveltaen. Tässä tutkimuksessa selvitetään myös mitä hyötyä ohjelmoinnista on lapsille ja mitä haasteita ohjelmoinnin opettamisessa on kohdattu. Lisäksi esitellään viisi (Logo, Electronic Blocks, ToonTalk, Scratch ja Alice) lapsille ja noviisikäyttäjille suunnattua ohjelmointiympäristöä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Arttu Piirainen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.