University of Oulu

Text search engine for digitized historical book

Saved in:
Author: Mätäsaho, Timo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 10.9 MB)
Pages: 51
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505061448
Language: English
Published: Oulu : T. Mätäsaho, 2015
Publish Date: 2015-05-12
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Seppänen, Tapio
Reviewer: Seppänen, Tapio
Väyrynen, Eero
Description:

Abstract

There’s need to digitalize numerous historical books and texts and make it possible to read them electronically. Also it is often wanted to preserve their original appearance, not just the text itself. For these operations there is a need for systems, which understand the books and text as they are and are able to distinguish the text information from other context. Traditional optical character recognition systems perform well when processing modern printed text, but they might face problems with old handwritten texts. These types of texts need to be analyzed with systems, which can analyse and segment the text areas well from other irrelevant information. That is why it is important, that the document image segmentation works well. This thesis focuses on manual rectification, automatic segmentation and text line search on document images in Orationes project. When the document images are segmented and text lines found, information from XML transcript is used to find characters and words from the segmented document images. Search engine was developed with with Python programmin language. Python was chosen to ensure high platform independency.

Tekstinhakujärjestelmä digitoidulle historialliselle kirjalle

Tiivistelmä

Lukuisia historiallisia kirjoja halutaan digitalisoida ja siirtää sähköisesti luettaviksi. Usein ne halutaan myös säilyttää alkuperäisessä ulkoasussaan. Tällaista operaatiota varten tarvitaan järjestelmiä, jotka osaavat ymmärtää kirjat ja tekstit sellaisinaan ja osaavat erottaa tekstin kirjan muusta kontekstista. Perinteiset optiset kirjaimentunnistusmenetelmät suorituvat hyvin painettujen tekstien analysoinnista, mutta ongelmia aiheuttavat käsinkirjoitetut vanhat tekstit. Tällaisten tekstien kohdalla dokumenttikuvat pitää pystyä ensin analysoimaan hyvin ja erottelemaan tekstialueet muusta tekstin kannalta irrelevantista informaatiosta. Siksi onkin tärkeää, että dokumenttikuvan segmentaatio onnistuu hyvin. Tässä työssä keskitytään Orationes projektin dokumenttikuvien manuaaliseen suoristamiseen, segmentaatioon ja tekstirivien löytämiseen. Lisäksi segmentaation jälkeen segmentoidusta dokumenttikuvasta yritetään löytää haluttuja kirjaimia ja sanoja, dokumenttikuvan XML transkriptista saadun informaation avulla. Hakumoottori toteutettiin Python ohjelmointikielellä, jotta saavutettiin alustariippumattomuus hakumoottorille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Timo Mätäsaho, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.