University of Oulu

Luminesenssimittausjärjestelmä

Saved in:
Author: Särkelä, Antero1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505061449
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Särkelä, 2015
Publish Date: 2015-05-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kinnunen, Matti
Description:
Elävät organismit tuottavat valoa, heikkotehoista säteilyä, joka kuitenkin pystytään havaitsemaan. Tämän työn tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa mittauslaitteisto, jolla tämä säteily pystyttäisiin mittaamaan. Kehitettävä laitteisto pohjautuu olemassa olevaan valomonistinputkeen sekä fotonilaskuriin. Työhön sisältyy mittausohjelmiston suunnittelu ja toteutus LabView-ympäristöön sekä mittausjärjestelmän rakentaminen koemittauksia varten. Työhön liittyy myös laitteiston toiminnan varmentaminen koemittauksilla. Koemittaukset osoittivat, että toteutetulla mittausjärjestelmällä on mahdollista mitata solupohjaisista näytteistä luminesenssisäteilyä ja erottaa se tausta- kohinasta.
see all

All living organism produce light, weak light emission that can be detected. The purpose of this thesis is to develop and implement measuring system which can be used to measure that radiation. The system will be based on existing photomultiplier tube and photon counter. This work includes design and implementation of a measuring software, which is implemented in LabView environment and building a measuring setup for testing purposes. This thesis includes also few test measurements in order to show capabilities of system. Measurements show that the system is able to measure luminescence from cells.
see all

Subjects:
Copyright information: © Antero Särkelä, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.