University of Oulu

Ryhmätyö teknologiakasvatuksessa

Saved in:
Author: Korva, Jonna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505071468
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Korva, 2015
Publish Date: 2015-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lindh, Matti
Reviewer: Lindh, Matti
Nykänen, Jaakko
Description:

Tiivistelmä

Teknologiakasvatuksen ryhmätyössä tarvitaan sosiaalisia taitoja, jotta asetettu ongelma saadaan ratkaistua. Ryhmätyössä harjoitellaan näitä taitoja konkreettisen tekemisen ohella. Oppilaat ottavat erilaisia rooleja ryhmätyössä, yhteistoiminnallisesti oppiessa. Teknologiakasvatuksen ryhmätyössä esiintyy erilaista vuorovaikutusta. Tutkielmassa pyritään selvittämään millaista teknologiakasvatuksen ryhmätyö on, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja motivaation kautta.

Tutkielman aihetta lähestyttiin tapaustutkimuksella. Tutkielmassa verrattiin kahden erilaisen ryhmän toimintaa teknologiakasvatuksen ryhmätyössä. Kohderyhmä oli 4.-luokkalaiset tytöt. Toinen ryhmä muodostui oppilaista, jotka olivat sosiaalisilta vuorovaikutustaidoiltaan hyviä ja motivoituneita. Toinen ryhmä sosiaalisilta vuorovaikutustaidoiltaan heikompia ja ei niin motivoituneita. Ryhmien toimintaa verrattiin myös teoriaan. Oppilaiden toimintaa ryhmissä kuvattiin videokameralla kahden oppitunnin verran, kun he suunnittelivat ja rakensivat hamsterin kodin kierrätysmateriaaleista. Tunnit oli suunniteltu teknologiakasvatuksen oppimisprosessin mukaan.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista sosiaalista vuorovaikutusta teknologiakasvatuksen ryhmätyössä esiintyy. Havaintojen kohteena olivat oppilaiden välinen viestintä, vuorovaikutuksen muodot sekä oppimista edistävä vuorovaikutus. Vuorovaikutus oli erilaista verrattavien ryhmien välillä, koska ryhmät oli tarkoituksella niin aseteltu.

Tutkimuksen tarkoituksena oli myös selvittää, miten vuorovaikutus ja motivaatio vaikuttavat teknologiakasvatuksen ryhmätyöprosessiin. Ryhmien toimintaa hamsterin kodin rakentamisessa verrattiin toisiinsa. Huomion kohteen olivat suunnittelu, rakentaminen ja työn arviointi.

Vaikka kaksi täysin erilaista ryhmää tekivät samojen ohjeiden mukaan ryhmätyönä hamsterin kodin, olivat heidän työskentelytapansa erilaiset. Silti molemmat ryhmät saivat hamsterin kodin rakennettua. Tutkielmassa selvisi, miten he työskentelivät ryhmätyön aikana ja miten opettaja voi huomioida työssään sosiaalisten taitojen opettamisen. Lisäksi tutkielma antoi ymmärryksen sille, miten erilaisia ryhmät voivat olla ryhmätyön aikana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jonna Korva, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.