University of Oulu

Tapaustutkimus lukukoiran vaikutuksista kakkosluokkalaisten poikien lukukokemuksiin ja lukumotivaatioon

Saved in:
Author: Toivonen, Elisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Erratum: Erratum (PDF)
Pages: 119
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505071480
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Toivonen, 2015
Publish Date: 2015-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Luoma, Pentti
Reviewer: Luoma, Pentti
Alanko, Anu
Description:
Tässä tapaustutkimuksessa selvitettiin lukukoiran vaikutuksia neljään normaalisti lukemiseen suhtautuvaan kakkosluokkalaiseen poikaan eri lukutilanteissa. Nämä neljä tilannetta olivat ryhmälukeminen luokassa ääneen koiran läsnäollessa ja ilman sitä sekä yksilölukeminen erillisessä tilassa koiralle ja ohjaajalle sekä pelkälle ohjaajalle. Tutkimuksessa pyrin myös keräämään yhteen tietoa erityisesti Kaarinan lukukoiratoiminnasta. Toin lisäksi esille opettajan, vanhempien ja koiran ohjaajan ajatuksia lukukoiratoiminnasta. Mukana työn toteutuksessa olivat Hali–Koira -yrityksen Maarit Haapasaari ja hänen koiransa Viljo-Valdemar sekä Vihreä hyvinvointi oy:n Teemu Peuraniemi, joka suoritti Firstbeat-sykeanalyysin. Tutkimusjoukko koostui neljästä kakkosluokkalaisesta pojasta ja heidän vanhempiensa sekä luokanopettajan ja koiran ohjaajan näkemyksistä. Aineistonkeruumenetelmänä käytin lukutilanteiden havainnointia ja videointia, poikien, opettajan ja koiran ohjaajan yksittäishaastatteluja, poikien vanhempien kyselylomaketutkimusta sekä Firstbeat-sykeanalyysimittausta. Analysoin aineistot käyttäen sisällönanalyysia ja keräten yhteisiä piirteitä aineistoista löytyvien teemojen alle. Firstbeat-sykeanalyysissa käytin myös keskiarvojen laskemista. Koiran läsnäolo lukemistilanteissa ei sykeanalyysin mukaan laskenut poikien stressitasoja eikä lisännyt rentoutumista. Poikien haastattelujen ja havainnoinnin mukaan koiran läsnäolo ei myöskään vaikuttanut lukemistilanteisiin. Koiralle lukeminen itsessään koettiin kuitenkin mukavaksi asiaksi. Se ei kuitenkaan ollut vaikuttanut poikien lukemismotivaatioon. Haapasaari kertoi tietoja Kaarinan lukukoiratoiminnasta ja opettaja omista huomioistaan, joiden mukaan lukukoiratoiminta oli saanut luokassa innostuneen vastaanoton. Lukukoiratoiminnan vaikutukset normaalisti lukeviin ja lukemiseen suhtautuviin lapsiin eivät välttämättä ole huomattavia. Lapsen persoona ja ikä vaikuttavat paljon.
see all

Subjects:
Copyright information: © Elisa Toivonen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.