University of Oulu

”Iäti tulevat laivat kulkemaan tästä ohi” : Ellin tarina ja kehitysromaanin murros Ahon Papin tytär- ja Papin rouva -romaaneissa

Saved in:
Author: Vornanen-Komulainen, Tuula1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 109
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505071484
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Vornanen-Komulainen, 2015
Publish Date: 2015-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuusisto, Pekka
Reviewer: Kuusisto, Pekka
Ojajärvi, Jussi
Description:
Tutkielmassa selvitetään, miten 1800-luvun loppupuolella alkanut kehitysromaanin murros ilmenee Juhani Ahon romaaneissa Papin tytär (1885) ja Papin rouva (1893). Kehitysromaani nousi keskeiseksi kirjallisuudenlajiksi modernin ihmiskäsityksen syntyaikoihin. Moderniin ihmiskäsitykseen kuului, ettei ihminen omaksunut valmista, perittyä elämänmuotoa, vaan etsi omaa identiteettiään ja paikkaansa yhteiskunnassa. Tätä kehitysromaanille tyypillistä, jo 1700-luvulta peräisin olevaa ajatusta alettiin kritisoida sata vuotta myöhemmin. Yksilöllisen kasvuprosessin murtuminen on lähtökohtana teosten tarkastelussa. Realismin aikakaudella henkilöhahmot olivat erityisesti mielenkiinnon kohteina. Molempien teosten päähenkilönä on Elli, jonka kasvu ja kehitys ovat tutkielmassa keskeisellä sijalla. Päähenkilö ei ole romaanissa enää juonta teenpäin vievä toimija, vaan ainutlaatuinen yksilö, jonka luonteen ymmärtämisestä riippuu koko teoksen ymmärtäminen. Henkilökuvaukseen läheisesti liittyvät arjen kuvaukset tuovat mukaan myös yhteiskunnallisen todellisuuden. Ellin kasvatuksesta ja koulutuksesta käydyt keskustelut liitetään 1800-luvun yleisiin käsityksiin sivistyksestä, kasvatuksesta ja koulutuksesta. Koska realistisessa kirjallisuudessa teosten väliset suhteet ovat tärkeitä teosten illuusioiden luomisessa, Papin tytärtä ja Papin rouvaa tarkastellaan myös intertekstuaalisesta näkökulmasta käsin. Papin tytär ja Papin rouva sijoittuvat murroskohtaan realismin aikakauden kehitysromaaniperinteessä. 1800-luvun lopussa suoraviivaisesti aikuisuuteen ja oman paikan löytymiseen etenevä kehitystarina alkoi väistyä toisenlaisen totuuden tieltä. Eheän identiteetin sijaan Ellille muotoutuu hajanainen, ristiriitojen repimä minuus.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tuula Vornanen-Komulainen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.