University of Oulu

Informaatioteknologian integrointi osaksi opetusta

Saved in:
Author: Poikela, Juhana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505071490
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Poikela, 2015
Publish Date: 2015-05-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Molin-Juustila, Tonja
Description:
Opettajien odotetaan hyödyntävän informaatioteknologiaa hyväksi opetuksessa. Informaatioteknologian hyödyntäminen opetusvälineenä jää kuitenkin vähäiseksi, eivätkä tulokset ole aina olleet odotetunkaltaisia. Tämä tutkielma on perinteinen kirjallisuuskatsaus informaatioteknologian integroimisesta osaksi opetusta. Tutkielmassa on raportoitu aiempaa tutkimusta vuosilta 2010–2015. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa integroimisprosessiin liittyviä ongelmia, niiden syitä ja mahdollisesti ratkaisuja. Aiemman tutkimukseen pohjalta näyttää siltä, että integroimisprossia kuvaamaan on luotu erilaisia malleja, tai sovellettu jo olemassa olevia. Tämä tutkielma pyrkii esittelemään ne ja kuvaamaan niiden keskinäisiä suhteita.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juhana Poikela, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.