University of Oulu

Tuoton arvioinnista eri huutokauppamekanismeissa

Saved in:
Author: Alasalmi, Ari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505091503
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Alasalmi, 2015
Publish Date: 2015-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laitinen, Erkki
Reviewer: Laitinen, Erkki
Pasanen, Leena
Description:
Tässä pro gradu -tutkielmassa perehdytään huutokauppateorian perusteisiin. Työssä keskitytään vertailemaan myyjän tuottoa yhden kohteen huutokauppamuotoisissa allokointimekanismeissa. Pääpaino on korkeimman ja toiseksi korkeimman hinnan huutokaupoissa. Ohessa tutkitaan myös tarjouskilpailuun ostajan ominaisuudessa osallistuvien optimaalisia tarjousstrategioita. Tutkielman päälähteinä on käytetty Vijay Krishnan teosta Auction Theory sekä Paul Klempererin teosta Auctions: Theory and Practice. Työn ensimmäisissä kappaleissa esitellään siinä tarvittavaa matemaattista teoriaa sekä yleisimpiä huutokauppamalleja. Tutkielman perusta on tuottojen yhtäsuuruuden lause (engl. revenue equivalence theorem), joka esitetään ja todistetaan neljännessä kappaleessa. Sen mukaan myyjän huutokaupasta saama tuotto on yhtä suuri riippumatta käytettävästä huutokauppamallista, kun tietyt ehdot täyttyvät. Lauseen ehdot ovat kuitenkin käytännön kannalta katsoen varsin vahvat, joten niistä poikkeaminen luo mahdollisuuksia laajemmalle tutkimukselle. Työn loppupuolella tutkitaankin, kuinka myyjän eri mekanismeilla saatava tuotto muuttuu, kun kustakin ehdosta luovutaan vuorotellen. Ensimmäisenä otetaan käsittelyyn tilanne, jossa huutokauppaan osallistuu riskinottoon halukkaita tarjoajia. Kappaleessa viisi tutkitaan, kuinka myyjän kannattaa reagoida toisistaan poikkeaviin ostajaehdokkaiden arvotusten jakaumiin. Kuudennessa kappaleessa lähestytään tuottojen yhtäsuuruuden lausetta keskenään riippuvaisista arvotuksista käsin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ari Alasalmi, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.