University of Oulu

Lastenreuma ja leukanivel

Saved in:
Author: Kantomaa, Nina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505121505
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Kantomaa, 2015
Publish Date: 2015-05-18
Thesis type: Other thesis
Tutor: Pirttiniemi, Pertti
Reviewer: Pirttiniemi, Pertti
Harila, Virpi
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia lastenreumapotilaiden purentaa ja sen mahdollista muuttumista lastenreumapotilaiden kasvaessa. Tutkimusongelmana on selvittää, millaisia purennallisia piirteitä esiintyy lastenreumapotilailla ja miten ne poikkeavat terveiden lasten vastaavista piirteistä. Tutkimusaineistona on Pohjois-Suomessa asuvia lastenreumaa sairastavia lapsia. Aineisto on Päivi Arvosen väitöskirjatyön aineisto. Lastenreumapotilaita on seurattu useina eri käyntikertoina säännöllisin väliajoin. Tähän tutkimukseen otettu huomioon sellaiset potilaat, joilla on ainakin kolme käyntiä vastaanotolla ja huomioon on otettu potilaiden ensimmäinen, toinen ja kolmas käynti. Vastaanotolla potilaiden tiedot on kerätty paperilomakkeelle, joista tiedot on siirretty tietokoneelle taulukointia ja arvojen laskemista varten. Arvojen laskemisessa on käytetty apuna Excel-taulukointiohjelmaa, jonka avulla on esitetty taulukkomuodossa lastenreumapotilaiden purentaa ja sen muutoksia. Tuloksista huomattiin, että ensimmäisellä käynnillä horisontaalinen ylipurenta (HYP) oli 10%:lla potilaista yli 4 mm. Vertikaalinen ylipurenta (VYP) puolestaan oli 17%:lla potilaista yli 4 mm. Kun verrataan lastenreumapotilaiden 1. ja 3. käynnin arvoja, HYP suureni 20%:lla ja VYP suureni 23%:lla. Ensimmäisellä käynnillä 13%:lla potilaista oli avopurenta. Avopurenta paheni 7%:lla potilaista. Ensimmäisellä käynnillä AII-purenta oli 10%:lla potilaista. AII-purenta pahentui 10%:lla potilaista. Maksimaalinen avaus pieneni ensimmäisen ja kolmannen käynnin välillä 17%:lla potilaista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Nina Kantomaa, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.