University of Oulu

Biopolymeerien valmistus ja käyttö muoveissa

Saved in:
Author: Halonen, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505121508
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Halonen, 2015
Publish Date: 2015-05-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lassi, Ulla
Kaila, Leena
Reviewer: Lassi, Ulla
Kaila, Leena
Description:
Tässä Pro gradu -tutkielmassa käsiteltiin biomuoveja ja niiden valmistusta uusiutuvista raaka-aineista. Lisäksi tutkielmassa käsiteltiin yleisesti muoveja, niiden kierrätystä sekä muovien ja biomuovien ympäristövaikutuksia. Nykyään suurimmassa osassa kulutustavaroissa käytetään muoveja. Vuonna 2013 muoveja valmistettiin noin 46,3 miljoonaa tonnia. Vuonna 2007 muovijätettä muodostui Suomessa yli 200 000 tonnia. Muovijätteiden syntymistä tulisi ehkäistä ja muovijäte käsitellä niin, että luontoa kuormitettaisiin mahdollisimman vähän. Tutkimusta biomuovien valmistuksesta ja niiden ympäristövaikutuksista on tehty jo useita vuosikymmeniä. Biomuovien käyttö on lisääntynyt kuluttajien keskuudessa paljon viimeisten 15 vuoden aikana. Biomuovien kehitystä on nopeuttanut huoli fossiilisten polttoaineiden käytöstä, raaka-aineiden ehtymisestä, kierrätyksestä ja luonnon saastumisesta. Biomuovi voi olla biopohjainen, biohajoava tai molempia. Biopohjainen muovi on orgaanista materiaalia, jossa hiili on peräisin uusiutuvista lähteistä. Biohajoavan muovin polymeerit hajoavat mikro-organismien vaikutuksesta hiilidioksidiksi, metaaniksi, vedeksi sekä epäorgaanisiksi yhdisteiksi. Biomuovilaatuja ovat polyesterit, polyuretaanit, polyamidit sekä vinyylipolymeerit. Biopolymeerejä voidaan valmistaa kemiallisella synteesillä (polymaitohappo), katalyyttisesti (biopohjainen polyeteeni) tai muokkaamalla luonnontuotteita kemiallisesti (tärkkelys, selluloosa). Myös mikro-organismit voivat fermentoida biopolymeerejä (polyhydroksialkanoaatti). Biopohjaisilla materiaaleilla on myös negatiivisia ympäristövaikutuksia. 100 % biopohjaisia ja biohajoavia muoveja pyritään kehittämään jatkuvasti, mutta nykyisin biohajoavaan materiaaliin tulee sekoittaa muita, mahdollisesti biohajoamattomia materiaaleja, mikäli biohajoavalla materiaalilla ei ole toivottuja ominaisuuksia. Tällöin muovi hajoaa vain osittain luonnossa ja luontoon kulkeutuu haitallisia materiaaleja ja kemikaaleja. Biomassan viljelemiseksi luontoa tulee muokata sen luonnollisesta tilastaan, jolloin ilmakehään vapautuu kasveihin ja maaperään sitoutunutta hiiltä, joka vaikuttaa edelleen ilmaston lämpenemiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Halonen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.