University of Oulu

Pientuulivoimalan rakentaminen

Saved in:
Author: Klasila, Henri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505131515
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Klasila, 2015
Publish Date: 2015-05-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Reviewer: Määttä, Kari
Description:
Kandidaatintyön aiheena oli rakentaa tuuliturbiini eli laite, joka muuttaa ilmavirtaa sähköksi. Projektin tavoitteena oli, että tutkimustuloksia voitaisiin käyttää hyödylliseen, pienen mittakaavan sähköntuotantoon. Työssä käydään läpi teoriaa sähkön tuottamisesta, perusasioita tuulivoimalan toiminta-periaatteesta ja tuotetun sähkön käyttämiseen vaadittavat menetelmät. Erityisesti keskitytään pientuulivoimalan suunnittelemiseen, rakentamiseen ja tehdyn tuulivoimalan testaukseen. Mittaustuloksia työssä rakennetusta pientuulivoimalasta on esitetty.
see all

The topic of the Bachelor’s Thesis was to build a wind turbine, a device that converts air flow into electrical power. The aim of the project was that research results could be used for small-scale electricity generation. This work explores the theory of electricity generation, basic operating principles of a wind turbine and required technologies to use the generated electricity. Attention is paid especially to design, construction and testing of the small wind turbine. Measurement results of the small wind turbine built during the work are presented.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henri Klasila, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.