University of Oulu

Robotin ohjelmointi ongelmanratkaisun kehittäjänä : luokanopettajakoulutuksen teknisen työn sivuaineopiskelijoiden käsityksiä robotin ohjelmointiprosessista

Saved in:
Author: Kallio, Martti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505141531
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kallio, 2015
Publish Date: 2015-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lindh, Matti
Reviewer: Lindh, Matti
Nykänen, Jaakko
Description:
Opetussuunnitelmauudistuksen myötä on vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sisällytetty ohjelmoinnin opetus. Ohjelmoinnin opetuksen perusteena on pidetty oppilaiden ongelmanratkaisutaitojen kehittämistä ja tulevaisuudessa tarvittavien taitojen kartuttamista. Se, miten ohjelmoinnin opetus tullaan opetusryhmäkohtaisesti toteuttamaan, riippuu pitkälti paikallisten opetussuunnitelmien sisällöstä ja opettajan tekemistä valinnoista opetuksen järjestämiseksi. Tällä Pro Gradu -tutkimuksella on selvitetty, miten robotiikan aihepiiriin sisällytetty ohjelmointi vastaa ongelmanratkaisuprosessia, sekä millaisia didaktisia haasteita on hyvä huomioida opetuksen suunnittelussa, kun ohjelmoinnin opetukseen käytetään robotiikan aihepiiriä. Tässä tutkimuksessa on käytetty kvalitatiivista tutkimusotetta ja fenomenografista tutkimusstrategiaa. Tutkimusaineisto on kerätty teemahaastattelulla. Haastateltavina ovat olleet Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan luokanopettajakoulutuksen teknisen työn sivuaineopiskelijat (N=5), jotka ovat osallistuneet robotiikkakurssille. Haastattelussa he ovat reflektoineet omakohtaista robotin ohjelmointiprosessiaan teemahaastattelussa esitettyjen kysymysten kautta. Tutkimustulokset ovat muodostettu haastateltavien käsityksiä systemaattisesti analysoiden. Tutkimuksessa havaittiin robotin ohjelmointiprosessin olevan verrattavissa ongelmanratkaisuprosessiin. Mikäli ohjelmoinnin opetus järjestetään käyttäen robotiikan aihepiiriä, on opetuksen suunnittelussa kiinnitettävä huomiota didaktisiin haasteisiin, jotka muodostuvat sekä ohjelmointiprosessiin liittyvistä ohjelmoinnillisista ja ympäristöllisistä seikoista että oppilaaseen kohdistuvista kognitiivisiin vaatimuksista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Martti Kallio, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.