University of Oulu

Sports Tracker : opettajan apuväline suunnistuksen opetuksessa

Saved in:
Author: Mild, Elisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505141537
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Mild, 2015
Publish Date: 2015-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lindh, Matti
Reviewer: Lindh, Matti
Nykänen, Jaakko
Description:
Tutkimus käsittelee teknologisten sovellusten käyttöä koululiikunnan suunnistuksen opetuksessa. Liikuntateknologia on kehittynyt kalliista välineistä käyttäjää palveleviin edullisiin mobiililaitteiden sovelluksiin. Liikuntateknologiasta on tullut osa arkiliikkujien ja urheilijoiden harjoittelua. Kouluihin on pyritty lisäämään teknologiaa opetuksen tueksi, mutta kuitenkaan teknologia ei ole saanut pysyvää jalansijaa liikunnan opetuksessa. Keskeinen tutkimustehtävä oli luoda interventio käytännön koulumaailmaan, jossa teknologia integroitiin osaksi suunnistuksen opetusta. Teoria-työssä tutkitaan, miten teknologiaa on käytetty yleensä kouluissa ja miten teknologiaa on käytetty liikunnanopetuksessa. Tutkimuksessa Sports Tracker-sovellusta käytettiin opetuksessa opettajan apuvälineenä oppilaiden reittivalintojen, nopeuden ja kartanlukutaidon seuraamisessa. Aihe on ajankohtainen, koska teknologia on merkittävä osa liikuntaa ja nykypäivää sekä teknologialla on korkea potentiaali vaikuttaa opetuksen laatuun. Kouluissa on onnistuttu lisäämään tieto- ja viestintäteknisten laitteiden määrää, mutta sen tarkoituksenmukainen pedagoginen käyttö opetuksessa ei ole kehittynyt. Kouluista puuttuu toimivia pedagogisia menetelmiä käyttää teknologiaa opetuksen tukemisessa. Koulujen tietotekniset laiteinvestoinnit ovat kohdistuneet luokkatiloihin ja paikallaan oleviin laitteisiin. Liikunnan opetusta toteutetaan liikuntasalissa tai koulun ulkopuolella, joten laitteiden käyttö on harvoin mahdollista. Kuitenkin lähes jokaisella oppilaalla on helposti mukana kannettava mobiililaite, jota ei ole hyödynnetty teknologian integroimisessa liikunnanopetukseen. Tutkimuksessa luotiin pedagoginen käyttötapa saatavilla olevalle teknologialle eli mobiililaitteille. Tutkimuksen avulla opettaja sai mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa oppilaiden reittivalinnoista ja keskinopeudesta, joita hän pystyi hyödyntämään antaessaan palautetta oppilaille ja keskustellessa heidän kanssaan suunnistusradasta. Sports Tracker-sovellus toimi opettajalle apuvälineenä, joka mahdollisti palautteenannon ja opetuksellisen vuorovaikutuksen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Elisa Mild, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.