University of Oulu

Finanssikriisin vaikutukset tuloksenjärjestelyyn listautumisantien yhteydessä

Saved in:
Author: Lahti, Joona1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505211574
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Lahti, 2015
Publish Date: 2015-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kallunki, Juha-Pekka
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:
Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia, vaikuttiko vuonna 2007 alkanut finanssikriisi ja sitä seurannut taantuma yritysten tekemän tuloksenjärjestelyn voimakkuuteen. Tuloksenjärjestely määritellään yrityksen tekemiksi harkinnanvaraisiksi päätöksiksi koskien yrityksen muodostamaa tulosta. Tutkimusaineistona käytän 543 yrityksen tietoja vuosilta 2006–2010. Havainnot ovat listautumisvuodelta tai sitä edeltäviltä vuosilta. Tuloksissa vertaillaan ennen ja jälkeen vuoden 2008 listautuneiden yritysten ennen emissiota tapahtuneen tuloksenjärjestelyn voimakkuutta. Tutkimusmallina käytän alkuaan Jonesin (1991) kehittämää ja sittemmin Dechowin ja Sloanin (1995) parantelemaa jaksotusmallia, jota kutsutaan yleisesti muunnelluksi Jonesin malliksi. Mallin antamaa virhetermiä pidetään harkinnanvaraisten jaksotusten määränä, jaksotusten ollessa selitettävänä muuttujana. Käytän mallia sekä koko aineiston osalta, että toimialakohtaisesti. Mallin saaman kritiikin vuoksi tarkastelen myös pelkkiä kokonaisjaksotuksien muutoksia. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että tuloksenjärjestely on ollut voimakkaampaa ennen finanssikriisin aiheuttaman taantuman alkamista. Koko aineiston osalta tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä. Toimialakohtaisesti tulokset kuitenkin ovat hieman ristiriitaisia, eikä riittävää tilastollista evidenssiä saada. Kokonaisjaksotuksien tarkastelussa huomataan kokonaisjaksotuksien olleen keskimäärin suuremmat ennen taantuman alkamista, mutta tällekään ei saada riittävää tilastollista merkitsevyyttä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joona Lahti, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.