University of Oulu

”And the eyes of them both were opened, and they saw the true form of their daemons” : daimoni Lyran persoonallisuuden ja individuaatioprosessin symbolina Philip Pullmanin His Dark Materials -trilogiassa

Saved in:
Author: Niskala, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505211575
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Niskala, 2015
Publish Date: 2015-05-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuusisto, Pekka
Reviewer: Korhonen, Kuisma
Kuusisto, Pekka
Description:
Tutkimukseni tarkoitus oli selvittää, mitä Philip Pullmanin His Dark Materials -trilogian daimoni symboloi ja merkitsee päähenkilön Lyran individuaatio- eli yksilöitymisprosessin osana. Analyysini pohjalla käytin C. G. Jungin analyyttisen psykologian käsitteitä piilotajuinen, tietoinen, symboli ja arkkityyppi. Analyysini rakenne pohjautuu Sisko Ylimartimon tutkimuksessaan käyttämään jungilaiseen kolmivaiheeseen individuaatioprosessin tulkintamalliin. Sisko Ylimartimon väitöskirjatutkimus Lumikuningattaren valtakunta. H. C. Andersenin satu sisäisen kasvun kuvauksena (2002) on Jungin ajatuksen rinnalla perustelemassa omia tulkintojani, sillä Ylimartimo tutkii Andersenin sadussa tapahtuvaa yksilöitymisprosessia. Suomessa Pullmanin trilogiaa on tutkinut vain Maria Ihonen lisensiaatintyössään Philip Pullmanin His Dark Materials fantastisena, mahdollisena ja intertekstuaalisena maailmana (2009), joten suomalaista tutkimusta trilogiasta on tarpeellista tehdä. Vertasin analyysissäni Pullmanin trilogian päähenkilön yksilöitymisprosessissa ilmeneviä tapahtumia ja arkkityyppien kohtaamisia Ylimartimon tulkintaan Andersenin sadun päähenkilöiden tekemään yksilöitymisprosessiin ja arkkityyppien kohtaamiseen. Lisäksi pohdin arkkityyppisten symbolien merkityksiä Lyran yksilöitymisprosessin osana. Oletuksena oli, että daimoni ilmentää Lyran piilotajuista, ja yksilöitymisprosessin aikana Lyra alkaa tiedostaa daimoninsa ilmentämät piilotajuiset viestit arkkityyppien kohtaamisen kautta. Analyysissä selvisi, että daimoni ilmentää jungilaista piilotajuntaa ja sielun ideaa. Daimonin rooli näyttäytyi oletusteni mukaan merkittäväksi Lyran yksilöitymisprosessissa. Daimonin kautta toteutuivat Ylimartimon tulkintamallin kaikki kolme vaihetta. Tästä päättelin, että daimonin rooli Lyran prosessissa on tärkein, mutta ilman arkkityyppejä Lyra ei tunnistaisi piilotajunnan viestejä. Lisäksi tutkimus osoitti, että trilogian toinen päähenkilö Will toteuttaa Lyran kanssa trilogian etsintämatkan langettaman syntiinlankeemuskohtalon parin rakastuessa toisiinsa. Syntiinlankeemuksen tapahtuminen toteuttaa prosessin viimeisen vaiheen, jossa Lyra löytää piilotajuntaa ilmentävän daimoninsa uudelleen. Viimeisen vaiheen toteutumiseen vaikuttivat selvästi Maria Ihosen tutkimuksessaan esittelemät neljä seksuaalisen tiedon porrasta. Tämän olen tulkinnut merkitsevän Lyran kasvaneen piilotajuntaansa tiedostamattomasta lapsesta piilotajuntansa selvemmin näkeväksi nuoreksi aikuiseksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Niskala, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.